Česko a Slovensko v boomu zelené energetiky výrazně zaostávají oproti svým evropským sousedům

Minulý rok byl pro Evropskou unii přelomový z pohledu boje proti klimatické změně, neboť se v členských zemích poprvé podařilo vyrobit více elektřiny z obnovitelných zdrojů než z fosilních paliv. Cesta k plánované uhlíkové neutralitě, stanovené na rok 2050, je však ještě dlouhá a státy sedmadvacítky se na ni vydávají z různých startovacích pozic. V některých jsou již dnes obnovitelné zdroje nepostradatelnou součástí energetického mixu, jinde je jejich rozvoj teprve v začátcích. Kdo jsou evropští „zelení“ premianti a jak si v tomto ohledu vede Česká republika a Slovensko?

Zdroj: Amper Meteo

Rostoucí podíl OZE na energetickém mixu

Podíl elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (OZE) v Evropské unii od roku 2010 výrazně stoupá. V loňském roce z nich pocházelo cekem 38 % vyprodukované energie. „Státy EU, které v největší míře využívají OZE na výrobu elektřiny, včetně hydroenergie, jsou Německo (251 TWh), Itálie (117 TWh) a Španělko (108 TWh). Pokud bychom brali v potaz všechny evropské státy, dostaly by se na čelné příčky i země jako Norsko (150 TWh), Velká Británie (135 TWh) a Turecko (128 TWh),“ popisuje František Janíček ze Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Podle Janíčka je však množství vyrobené elektřiny značně podmíněno velikostí a lidnatostí země, a proto je důležité sledovat, u kterých států dosahují OZE největšího podílu na konečné spotřebě elektrické energie. „V takovém případě se do popředí v rámci Evropy dostávají země jako Norsko či Island. U obou se jedná o téměř stoprocentní podíl,“ doplňuje odborník na energetiku.

V rámci EU se v tomto ohledu nejlépe daří Švédsku, Finsku, Dánsku, Estonsku, Lotyšsku, Rakousku a Portugalsku. Na opačném pólu se nacházejí státy Beneluxu a Malta. Jen s malým náskokem před nimi figuruje Česká republika a Slovensko.

Celkově se podle výzkumné zprávy institutů Ember a Agora Energiewende v minulém roce podařilo navýšit podíl vyrobené energie z OZE v Evropské unii o více než 3 procentní body. Prakticky výhradně se na tom podílely investice do solární a větrné energie.

Ve využívání těchto dvou „zelených“ zdrojů je evropským lídrem Dánsko, které z nich pokryje až 61 % své roční spotřeby. Drtivá většina jeho elektřiny pochází z větrných elektráren, jež jsou pro tuto zemi příznačné. Nejstarší zde stála již v roce 1891 a byla vůbec první svého druhu v Evropě. Značnou část své spotřeby nasycuje pomocí větru a slunce i Irsko (35 %), Německo (33 %) či Španělsko (29 %).

Česko a Slovensko ve využívání OZE zaostávají

Oproti zmiňovanému Dánsku je v České republice a na Slovensku energie ze solárních a větrných elektráren v celkové hrubé spotřebě zastoupena minimálně. V obou případech šlo minulý rok o méně než 5 %, což je v tomto ohledu nejméně ze všech zemí EU. Kupříkladu fotovoltaické elektrárny se na tuzemské hrubé výrobě podílejí přibližně z 2,7 %.

Podle zástupců solární branže přitom v Česku podmínky k tomu, aby se tato procenta mohla začít brzy zvyšovat, existují. Technický potenciál ve fotovoltaice máme obrovský, ekonomický zájem je také velký. Zatím ale rozvoj brzdil stát.

Větrné elektrárny přispívají do energetického mixu České republiky ještě menší měrou než ty solární. V minulém roce se podílely na celkové tuzemské produkci pouze necelým 1 %. I z jejich potenciálu by přitom podle názoru některých odborníků mělo Česko těžit víc.

„Ve větrné energetice má Česko podobné podmínky jako jižní Německo a Rakousko. V obou zemích se přitom větrná energie využívá násobně více než v Česku,“ nastiňuje Martin Mikeska, mluvčí Komory obnovitelných zdrojů energie.

K efektivnějšímu zapojení OZE pomohou chytré sítě

Aby byly Česká republika, Slovensko, ale i další země sedmadvacítky schopné naplnit kritéria evropské klimatické dohody, budou muset v následujícím desetiletí výrazně zvýšit podíl elektřiny vyrobené pomocí OZE. Důležitým předpokladem pro efektivní začlenění obnovitelných zdrojů je ovšem přebudování současných distribučních soustav, které v mnoha zemích odpovídají nárokům 20. století, avšak pro to 21. již nedostačují.

„Dnešní sítě již nesplňují nároky moderní energetiky a představují překážku pro výraznější zapojení ‚zelených‘ zdrojů. Proto je nezbytné přebudovat je na takzvané Smart Grids. Tyto automatizované inteligentní sítě umožní v reálném čase slaďovat nabídku elektřiny s aktuální poptávkou, předvídat možné výpadky a učiní celou síť mnohem stabilnější. To jsou nezbytné vlastnosti pro využívání obnovitelných zdrojů, jako je sluneční či větrná energie, u nichž je výroba složitě předvídatelná,“ vysvětluje Miroslav Kopt, vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

V rámci Česka a Slovenska je prvním takovým projektem ACON, který prostřednictvím inteligentních distribučních soustav spojí distribuční území EG.D a Západoslovenské distribučné (ZSD).

„Smart Grids přinášejí možnost zapojit do sítě velké množství různých decentralizovaných zdrojů. Nebavíme se přitom jen o velkých solárních a větrných elektrárnách, ale i o stovkách a tisících aktivních spotřebitelů. Rozvoj inteligentních sítí umožní i širší možnosti v oblasti komunitního sdílení – ať již v rámci měst či obcí, nebo menších celků. Budou moci vznikat lokální energetická centra, v nichž bude například běžnou praxí výhodný prodej přebytků mezi sousedy,“ uzavírá Stanislava Sádovská, projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON.

V rámci někdejšího Československa aktuálně vznikají i další dva Smart Grids projekty. Ve slovensko-maďarské spolupráci se jedná o Danube InGrid, v česko-německé pak o projekt Gabreta. Přeshraniční projekty inteligentních distribučních soustav v posledních letech podporuje Evropská unie, v rámci sedmadvacítky se tak dá najít i řada dalších projektů. Z hlediska rozsahu i financování je však ACON s dotací 92 milionů eur doposud největší.