České projekty pro čistou energii poprvé dostanou peníze z Inovačního fondu EU

Na konci minulého roku poprvé získaly projekty z České republiky finanční podporu z Inovačního fondu EU na podporu čistých technologií. Unie konkrétně podpoří výrobu zeleného vodíku pro dopravu ve frýdecko-místeckých teplárnách a revoluční technologii chlazení baterií pro elektromobily v závodu Žebrák.

Zdroj: Wikipedia

Nové granty

Projekty povedou ke snížení emisí CO2. Celkem si granty ve výši 2,5 miliardy korun rozdělí 17 projektů z celé EU.

Granty z Inovačního fondu jsou financovány z příjmů v rámci obchodování s emisemi a pomáhají uvedení na trh novým technologiím k urychlení dekarbonizace a přechodu na čistou energii. O peníze se mohly ucházet projekty s celkovým rozpočtem ve výši 2,5 až 7,5 milionu eur, přičemž fond je schopen podpořit až 60 % všech nákladů.

„Mám radost, že Inovační fond také konečně podpoří projekty v Česku. Výroba obnovitelného vodíku ve Frýdku-Místku i inovativní chlazení baterií v závodu Žebrák jsou důkazem, že i u nás máme skvělé technologie, které mohou zásadně přispět ke snížení emisí, a proto si zaslouží tuto pomoc při uvedení do praxe. Je to důležitý signál, že investovat do nízkouhlíkových řešení má smysl,“ řekl ministr životního prostředí Marian Jurečka.

V Česku grant získal projekt Teplárny Veolie Energie ve Frýdku-Místku, který bude pomocí solární fotovoltaiky a biomasy vyrábět obnovitelný vodík pro autobusovou, vlakovou a kamionovou dopravu.

Druhý projekt společnosti Valeo bude souběžně realizován v Česku, Francii a Španělsku. Jde o podporu nové technologie laserového svařování hliníkových chladičů baterií v elektromobilech, která by měla snížit spotřebu energie během chlazení až o polovinu. První linka se rozběhne v českém Žebráku a následně se plánuje rozšíření do dalších států.

Kde získat další informace?

Další projekty, které grant získaly, se kromě již zmíněného obnovitelného vodíku a jeho celkového hodnotového řetězce zaměřují například na snižování emisí při výrobě skla, šetrnější produkci stavebních materiálů nebo rozvoj energie z obnovitelných zdrojů.

Inovační fond je jedním z největších světových programů financování inovativních nízkouhlíkových technologií a jejich uvádění na trh. Financování fondu je založeno na výnosech z dražby povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi (EU ETS). Aktuálně odhadované příjmy fondu do roku 2030 činí přibližně 38 miliard eur.

Ministerstvo životního prostředí poskytuje asistenci projektům, které by měly zájem peníze z fondu získat, a intenzivně konzultuje projektové záměry. Na téma „Jak uspět v Inovačním fondu“ pořádá ministerstvo 12. ledna workshop se zástupcem Evropské Komise. Více informací najdete zde.