Česká veřejnost podporuje náročné cíle pro obnovitelné zdroje

Z aktuálně zveřejněných výsledků veřejného mínění v zemích EU k problematice klimatické změny plyne, že naprostá většina, tedy 83 % respondentů v České republice si přeje, aby vláda stanovila náročné cíle, jak navýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů.

National Grid


Malé zelené ambice


Podle zveřejněného průzkumu až 82 % občanů ČR chce podporovat opatření na zlepšení energetické účinnosti do roku 2030. 74 % dotázaných také souhlasí, že by přechodu na čisté energie měla být poskytována větší podpora z veřejných financí. 

Podporu tak dostává úsilí ekologických organizací o změnu vládního návrhu Národního integrovaného energetického a klimatického plánu ČR do roku 2030, který by ve své dnešní podobě znamenal stagnaci ve využívání dostupné sluneční a větrné energie i nevyužitý potenciál snižování energetické spotřeby.

Český energeticko-klimatický plán kritizuje také Evropská komise, která mu vytýká zejména nízký cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie a absenci účinných řešení a kroků potřebných k dosažení tohoto cíle. Za nedostatečný považuje také český plán na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů.

Změna klimatu je velmi vážný problém


Výsledky evropského výzkumu rovněž ukazují, že 71 % Čechů považuje změnu klimatu za velmi vážný problém a 89 % souhlasí s tím, aby se Evropská unie stala do roku 2050 klimaticky neutrální. 

Edvard Sequens, energetický konzultant Calla – Sdružení pro záchranu prostředí řekl: „Čeští politici se rádi nadmíru věnují chiméře stavby nových jaderných reaktorů a problematika rozvoje obnovitelných zdrojů nebo energetické efektivity zůstávají zcela stranou jejich zájmu. Lidé si ale přejí skutečně účinná opatření proti změnám klimatu, kam patří také náročné cíle ve využití energie větru a slunce a v úsporách energie.”