Česká hybridní elektrárna STALONE pomůže Ukrajině překonat energetickou krizi

Výzkumnému týmu pod vedením Jakub Maščucha z ČVUT UCEEB se podařilo plně integrovat mikroelektrárnu Wave, fotovoltaickou elektrárnu a bateriové uložiště do funkčního celku, který produkuje teplo a elektřinu bez připojení k distribuční elektrické síti. Celé řešení je umístěno do kontejneru, jenž je snadno přepravitelný a jednoduše umístitelný i ve velmi obtížných podmínkách například na Ukrajině.

Zdroj: UCEEB

Plně autonomní výroba elektřiny

Systém s názvem Stalone proto může představovat nejen krátkodobé, ale i trvalé řešení situace na Ukrajině, jejíž elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené.

Ukrajinská elektroenergetická infrastruktura i zásobování teplem jsou značně poškozené, obnovování některých zejména teplárenských technologií může trvat několik let. Mikroelektrárna Wave integrovaná odborníky ČVUT UCEEB do systému Stalone  může v takové situaci představovat nejen krátkodobé, ale i trvalé řešení.

V rámci projetu TAČR Théta II TK02020184 s názvem Stalone (Stand alone – systém pro plně autonomní výrobu obnovitelné elektřiny) se výzkumnému týmu LORCA ČVUT UCEEB podařilo plně integrovat mikroelektrárnu Wave, fotovoltaickou elektrárnu a bateriové uložiště do funkčního celku, který produkuje teplo a elektřinu bez připojení k distribuční elektrické síti.

Celé řešení je umístěno do kontejneru, který je snadno přepravitelný a jednoduše umístitelný i ve velmi obtížných podmínkách.

První dodávka na Ukrajinu již brzy?

Mikroelektrárnu Wave si lze jednoduše představit jako plně automatický biomasový kotel s přidruženou výrobou elektřiny, který splňuje nejpřísnější emisní limity. Zatímco běžné kotle pro svůj provoz elektřinu spotřebovávají, jednotka Wave si pro svůj provoz elektřinu vyrobí a přebytečnou elektřinu je schopna dodat do připojeného objektu, případně distribuční sítě.

Zařízení je mimořádně vhodné tam, kde není dostupná spolehlivá dodávka elektřiny, nebo ji není možné vůbec zajistit. V podstatě stačí dostatečný přísun dřevních štěpek. Pokud se podaří najít dostatečné finanční zdroje pro stavbu a dodávku zařízení, mohl by Stalone sloužit na několika desítkách míst na Ukrajině již v příští topné sezóně.