Česká firma otevřela svou první solární elektrárnu na Kypru

Příležitosti pro české firmy v oblasti solární energie se otevírají na Kypru. Společnost SOLEK zde nedávno otevřela na svou první elektrárnu.

Zdroj: Solek

Velký potenciál

Podnikání v oblasti solárních energií a obnovitelných zdrojů má na Kypru velký potenciál. Výroba solární a větrné energie je spolu s objevem zemního plynu v oblasti východního Středomoří důležitým faktorem pro posílení ekonomiky a podpory udržitelného rozvoje ostrova.

Zájem zahraničních společností o působení v tomto regionu dále roste i proto, že Evropská komise v příštích letech investuje přibližně 1 bilion Eur na udržitelné investice a reformy, aby tak podpořila klimatické cíle stanovené Evropskou zelenou dohodou (Green Deal) a přispěla k rozvoji inovativních řešení pro ekologičtější a čistší energii.

Solární energie má podíl 7,3 % celkové výrobní kapacity ostrova (131,2 MW). Podle současných plánů by však energie z obnovitelných zdrojů měla v roce 2030 zajistit 25 až 40 % výroby elektřiny na Kypru.

Národní plán obnovy Kyperské republiky (Recovery and Resilience Facility) zahrnuje prostředky ve výši až 968 mil. euro; (+ 832 mil. euro; kofinancování kyperskou vládou) určené, kromě oživení ekonomiky, na zelenou a digitální transformaci, kam by mělo být alokováno 728 mil. euro.

Z této sumy je plánováno použít 167 mil. euro; na alternativní formy energie a 143 mil. euro; na energetický upgrade. Kypr se k boji proti klimatickým změnám připojí prostřednictvím vlastních opatření i prostřednictvím spolupráce se zeměmi východního Středomoří a Blízkého východu.

Příležitost pro české firmy

Naskýtá se zde proto značná příležitost pro české firmy, které přemýšlí o expandování nejen na Kypr, ale i do zemí východního Středomoří a Blízkého východu. Kyperský prezident Anastasiades prohlásil na konferenci OSN v Glasgow, že do roku 2026 Kypr vyčlení 500 mil. EUR na používání čistších paliv, jako je zemní plyn a obnovitelné zdroje energie, a také podpoří nezbytné investice do dopravy, zemědělství, průmyslu, lesnictví a na odpadní hospodářství.

Skvělým příkladem úspěšné české firmy na Kypru je firma SOLEK, která dne 27. října na ostrově otevřela svou první solární elektrárnu. Slavnostní akce se zúčastnili majitel společnosti Zdeněk Sobotka, velvyslanec ČR na Kypru Vladimír Němec, ředitel odboru životního prostředí kyperského ministerstva zemědělství, životního prostředí a rozvoje venkova pan Costas Hadjipanagiotou a další hosté.

Solek plánuje nejpozději do konce roku 2024 postavit na Kypru elektrárny (v podobě 70 menších projektů) o výkonu až 150 MW, což představuje investice za zhruba dvě miliardy korun. Jak dodal majitel společnosti Zdeněk Sobotka: „Pomáháme měnit a hlavně ekologizovat celý energetický trh na Kypru.“

Solek na ostrově spolupracuje mimo jiné i s finskou společností Flexens v oblasti využití technologií skladování elektrické energie. V rámci Evropské unie je Kypr jedním z nejpříhodnějších míst pro solární elektrárny, a to hlavně vzhledem k vysokému počtu slunečných dnů v roce (300-340).

Kyperská vláda využití obnovitelných zdrojů silně podporuje nejenom kvůli Green Deal EU, ale také kvůli skutečnosti, že výroba energie, je v současnosti na ostrově poměrně drahá a většinově se spoléhá na nákladný a hlavně neekologický těžký topný olej. Zde je úplně závislá na dovozu mnohdy i z bezpečnostně nestabilních zemí.

Z výše uvedeného vyplývá, že investice do solárních zdrojů energie na Kypru je perspektivní, vysoce rentabilní a přináší poměrně nízká rizika. Tým velvyslanectví České republiky v Nikósii je připraven svými kontakty jak na vládní, tak i na podnikatelské úrovni, být maximálně nápomocen všem firmám se zájmem rozšířit své aktivity na Kypr.