ČEPS umožní využívaní volně stojících baterií pro poskytování podpůrných služeb

Provozovatel české přenosové soustavy, kterým je společnost ČEPS, a.s., umožní od roku 2021 bateriovým energetickým systémům skladování  (BESS) samostatné poskytování služeb výkonové rovnováhy (SVR). V současnosti platí, že velké BESS mohou poskytovat SVR pouze jako součást tzv. fiktivního bloku tvořeného s turbogenerátorem v parních elektrárnách či teplárnách. 

Zdroj: WEMAG

Zdroj: WEMAG

 

Spuštění konzultačního procesu

Rozvoj nových technologií, proces decentralizace i transformace energetiky na nízkouhlíkovou přináší zásadní změny i pro ČEPS. Národní provozovatel přenosové soustavy se na příchod „nové energetické éry“ intenzivně připravuje.

Za tímto  účelem ČEPS, a.s. minulý týden informovala o zahájení konzultačního procesu k úpravám Pravidel provozování přenosové soustavy (tzv. Kodex PS). Jak uvedla společnost v tiskové zprávě, cílem úprav je umožnit širší uplatnění nových technologií a rozšířit portfolio dodavatelů na trhu služeb výkonové rovnováhy (SVR). Provozovatel přenosové soustavy tyto změny navrhuje od 1. 1. 2021.

Nejvýznamnějšími změnami, které by měly vést k odbourání bariér pro poskytování SVR samostatně pomocí bateriových úložišť, jsou rozšíření možností integrovaného agregátora či snížení kodexových minim pro poskytování SVR.

„Jednoduše řečeno chceme umožnit zapojení nových technologií a rozšířit portfolio dodavatelů služeb výkonové rovnováhy (SVR). Změny se týkají integrovaného agregátora, kodexových minim a bateriových systémů akumulace energie, konkrétně samostatně stojících baterií. V procesu energetické transformace jsou tyto změny významné. Zapojení nových dodavatelů také znamená, že se rozšíří dosavadní portfolio poskytovatelů služeb, což by mělo mít pozitivní dopad i na samotné spotřebitele elektřiny,“ říká v rozhovoru pro časopis Euro Martin Durčák, předseda představenstva ČEPS, a. s..

Platnost od  ledna 2021

BESS v režimu stand-alone, tedy samostatně stojící, jsou baterie, které jsou schopny se na povel nabíjet či vybíjet, a tedy vlastně spotřebovávat či „vyrábět“ elektřinu podle potřeby.

Snížení kodexových minim pro poskytování SVR znamená, že se budou moci certifikovat zařízení s nižším výkonem a následně se účastnit elektronických výběrových řízení na poskytování SVR.

Změny tedy zjednodušeně řečeno umožní, aby se do trhu se službami výkonové rovnováhy pro ČEPS zapojili další účastníci trhu. Zapojení nových technologií dlouhodobě testujeme v rámci různých inovačních projektů. Jde například o projekt Dflex, jehož cílem je ověřit možnost využití agregované flexibility spotřebitelů pro udržování výkonové rovnováhy, nebo projekt BAART, který testuje různé provozní režimy velkokapacitní baterie,“ komentuje Durčák. 

„Tyto změny, které přispějí k rozšíření portfolia dodavatelů s pozitivním dopadem na spotřebitele, navrhujeme od 1. ledna 2021. Současně jsou v Kodexu PS připraveny změny na zavedení standardních produktů SVR pro přeshraniční sdílení regulační energie v průběhu roku 2022,“ dodává Zbyněk Boldiš, člen představenstva ČEPS pověřený řízením úseku Energetický obchod, regulace a dispečink.

Zajištění nabíjecí strategie

BESS budou moci poskytovat SVR jako součást tzv. agregačního bloku, který nahrazuje dříve používané termíny fiktivní a obchodní blok. Podle Kodexu PS je agregační blok soubor energetických zařízení sdružených pro účely poskytování zálohy do jednoho celku.

Aby bylo zajištěno bezproblémové poskytování SVR pomocí BESS, bude muset každý poskytovatel zajistit, aby SVR z jeho jednotek nebo skupin poskytujících tyto zálohy s omezenými zásobníky energie byly během normálního stavu nepřetržitě dostupné. Pro tyto účely bude muset poskytovatel zajistit tzv. nabíjecí strategii, kterou následně posoudí ČEPS, a.s.

„Nabíjecí strategie musí být zajištěna s využitím konkrétního zdroje nebo zdrojů nabíjení / vybíjení. Tyto zdroje musí být prokazatelně schopny zajistit nepřetržité nabíjení / vybíjení BSAE v normálním stavu. V nabíjecí strategii musí být zajištěna koordinace rampování změn výkonu BSAE a konkrétního zdroje nebo zdrojů nabíjení / vybíjení,“ uvádí upravený Kodex PS.