ČEPS: Testujeme využití volné kapacity baterií v rámci projektu Eflex

V měnícím se energetickém prostředí postupně ubývá velkých konvenčních výrobních zdrojů. Ty přitom hrají důležitou roli při udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie. Společnost ČEPS, národní provozovatel přenosové soustavy, proto v rámci inovačních projektů ověřuje možné využití nových bateriových technologií.

O perspektivách rozvoje akumulace energie můžete s experty diskutovat na konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze. 

Zdroj: LEAG

Využití baterií pro výkonovou rovnováhu sítě

K hlavním úkolům společnosti ČEPS patří udržování rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v každém okamžiku.

„Využíváme k tomu především služby výkonové rovnováhy neboli SVR. Poskytovateli SVR jsou nejčastěji výrobci elektrické energie, kteří na základě smlouvy rezervují část svého výrobního výkonu. Podle potřeby, respektive pokynu z dispečinku ČEPS, pak tento výkon zvyšují nebo snižují,“ říká  Marián Belyuš, vedoucího odboru Project management office ČEPS, a. s. v rozhovoru pro časopis Technika a trh.

Z pohledu ČEPS lze rozdělit bateriové systémy do dvou skupin. První z nich jsou ty, jejichž jediným účelem je poskytování SVR. Pokud splní již dnes platné podmínky tzv. Kodexu PS, mohou tyto služby poskytovat, což ČEPS v nedávné době ověřila spolu s firmou ČEZ v rámci společného inovačního projektu BAART, který byl úspěšně ukončen 30. června 2021.

Jak upřesňuje Belyuš druhou skupinou jsou bateriové systémy instalované za jiným primárním účelem, než je poskytování SVR. Typicky jde například o zařízení pro dobíjení aut, peak-shaving, řízení obchodní odchylky subjektu zúčtování, popřípadě řešení lokálních síťových omezení. Na tuto druhou skupinu cílí probíhající výzkumný projekt Eflex.

Cíle projektu Eflex

V rámci projektu Eflex se cílí na využívání volné kapacity velkých bateriových systémů pro podpůrné služby, přičemž volnou kapacitou se rozumí přebytečná kapacita, která je k dispozici i po splnění primární funkce baterie.

Jde o projekt financovaný z programu THÉTA Technologické agentury ČR a kromě ČEPS, která je hlavním příjemcem, se ho dále účastní společnosti LEEF Technologies, ČEZ, E.ON Energie, PREdistribuce, Solar Global Service a v roli asociovaného partnera Škoda Auto.

„Společně otestujeme bateriové systémy s různými účely používání, kterými jsou zejména dobíjení elektromobilů a stabilizace napětí, peak-shaving s využitím použitých baterií elektromobilů, otestování různých typů frekvenčních a nefrekvenčních služeb či obchodní využití bateriových systémů, respektive load-shifting u fotovoltaických elektráren,“ dodává Belyuš.

Projekt Eflex byl zahájen koncem loňského roku a potrvá do poloviny roku 2023. Jeho výstupem mají být otestované IT řešení mezi ČEPS a pilotními poskytovateli a dále metodika využívání volné kapacity bateriových systémů pro SVR včetně principů technických a obchodních podmínek.

„Očekáváme, že tyto výstupy přispějí k rozšíření možností poskytování kapacity z bateriových systémů pro řízení výkonové rovnováhy v budoucnu,“ říká Belyuš.

V rámci projektu Eflex nyní probíhají instalace a nastavuje se komunikace pilotních poskytovatelů s centrálním systémem pro monitorování, řízení a vyhodnocování. Fáze připojení a nastavení systému bude ukončena koncem letošního roku, na ni pak naváže fáze testovací.

Baterie čeká velká budoucnost

V budoucnosti lze předpokládat, že bateriové systémy se v mnoha oblastech stanou běžnou součástí našich životů. Bude se navyšovat počet baterií pro dobíjení aut, budou probíhat domovní instalace pro optimalizaci spotřeby koncových zákazníků a zejména legislativou předpokládaných energetických komunit a společenství. Bateriové systémy se budou dále využívat v průmyslových instalacích v kombinaci s velkou spotřebou, popřípadě výrobou elektřiny.

Přesná čísla ohledně růstu celkové kapacity bateriových systémů v ČR je obtížné predikovat. Nicméně můžeme předpokládat, že flexibilita bateriových systémů – neboli jejich schopnost cíleně odebírat nebo dodávat elektřinu z/do elektrizační sítě – bude obchodně využitelná v rámci agregace. Integrovaný agregátor je subjekt, který využívá flexibilitu od většího počtu výrobců a/nebo spotřebitelů a přeměňuje ji do standardních produktů, jež pak nabízí na různých trzích s elektřinou či SVR.

„Pro možnost využití takovéto agregované flexibility z bateriových systémů je kromě jiného nutné vypracování metodiky stanovení volné kapacity a vyhodnocení poskytnuté energie, čímž se mimo jiné zabývá právě projekt Eflex,“ dodává Belyuš.

O perspektivách rozvoje akumulace energie můžete s experty diskutovat na konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze.