Cenová válka: Ceny solárních panelů letos nejprve porostou,  pak ale mohou zamířit prudce na jih

Ceny solárních panelů v roce 2020 se pohybovaly jako na houpačce. Nejprve kvůli koronaviru stouply, v létě zase poklesly, a na konci roku prudce vystřelily nahoru. Pro rok 2021 se očekává další růst cen panelů až do poloviny roku, pak ale může nastat prudký pokles cen. Proč tento scénář predikují přední analytici?

Zdroj: MeyerBurger

Zdroj: MeyerBurger

Nevyzpytatelný cenový vývoj

Pokud se jedná o trh fotovoltaických panelů, pak na konci minulého roku došlo k jejich nečekanému prudkému zdražení. Podle analytiků se stoupající ceny panelů udrží nejméně do 2. až 3. kvartálu roku 2021. Pak může  dojít k cenové válce kvůli nadměrnému růstu výrobních kapacit zejména v Asii.

Většina analytiků na počátku roku 2020 predikovala další pokles cen fotovoltaických panelů na velkoobchodním trhu. Kvůli koronaviru se v 1. kvartálu 2020 zastavila či přerušila výroba panelů prakticky u všech hlavních výrobců v Asii. Následoval prudký růst cen solárních panelů až o 15-20 %.

Během letního období ceny panelů poklesly v důsledku menší poptávky po solárních instalacích na většině hlavních trhů světě v důsledků pandemie Covid-19. Tento trend pokračoval i ve 3. kvartálu roku 2020.

Na podzim 2020 však došlo k nečekanému rustů cen fotovoltaických panelů. Jednalo se o důsledek kumulace několika faktorů, zejména to byl nedostatek waferů (křemíkových destiček coby základní suroviny pro výrobu solárních článků) po výbuchu a povodni ve 2 čínských velkých továrnách. Na podzim roku 2020 došlo až k 60% růstu cen waferů, což se rozhodně podílelo na zdražení panelů.

Také nedostatek solárního skla, po kterém došlo v polovině roku 2020 kvůli zvýšení poptávky zákazníků o oboustranné (bifaciální) panely typu sklo-sklo od poloviny roku 2020, také negativně ovlivnilo cenu panelů. V současnosti však již došlo k růstu výrobních kapacit v Číně v oblasti solárního skla, což by tento problém mělo eliminovat.

Třetím důvodem rostoucí poptávky po panelech byl prudký růst největšího světového fotovoltaického trhu v Číně ve 4. kvartálu 2020, kdy končily štědré dotace pro nové fotovoltaické projekty. Spurt čínského trhu na závěr roku také způsobil růst cen panelů.

„Rok 2020 byl pro solární sektor neobvyklým rokem. Pandemie ovlivnila výrobní, logistický a dodavatelský řetězec. Několik nehod v továrnách na wafery ztížilo dodávky a způsobilo nečekaný růst nákladů na výrobu solárních článků ve velmi krátkém období. Výrobci panelů v roce 2020 dále čelili kromě nedostatku skla, také problémům v dodávkách EVA folií a dalších materiálů, což způsobilo na konci roku skokový růst cen panelů. Očekáváme, za i v prvním kvartálu roku 2021 dojde k nedostatku dodávek solárních modulů a jejich komponentů, což může vést k dalšímu růstu cen,“ uvedla analytická společnost Mercom Capital Group.

Cenový růst a pak válka?

Růst cen panelů pokračuje dále i v roce 2021. Většina čínských továren totiž v na počátku roku v období před hlavními svátky (tj. Čínské Vánoce), které končí v polovině února, omezuje výrobu panelů. V kombinaci s nedostatkem waferů a prudkým růstem globálního fotovoltaického trhu to způsobí další tlak na růst cen panelů v první polovině roku 2021.

Také vývoj čínského trhu bude rozhodující pro ceny panelů v roce 2021. Do července 2021 se v Číně musí připojit řada velkých fotovoltaických parků, které se nerealizovaly v roce 2020, a kterým jinak vyprší štědré dotací na bázi garantovaných pevných cen (FIT). Od poloviny roku 2021 bude Čína podporovat pouze velké solární instalace na bázi „grid-parity systému“, tj. zcela bez dotací. Ve druhé polovině tak lze očekávat výrazné ochlazení v instalacích v Číně, a tím i poklesu poptávky po panelech na zdejším trhu.

Navzdory rostoucímu globálnímu fotovoltaickému trhu v roce 2021 až o 20 % na 140-150 GW, dojde podle agentury PV InfoLink ve druhé polovině k poklesu cen panelů. Způsobí to nejen vývoj na čínském trhu (oslabení), ale zejména prudký převis nabídky nad poptávkou po panelech. Výrobní kapacity všech výrobců panelů dosáhnou ve 2. pololetí 2021 cca 270-300 GW, zatímco globální poptávka bude sotva na poloviční úrovni. Podle analytiků také stoupne výrobní kapacita waferů ve druhém pololetí 2021 až o 85 % oproti roku 2020.

Podle analýzy PV InfoLink může dojít na trhu solárních panelů ve 2. polovině roku 2020 k cenové válce, což může přinést další výrazný  pokles cen fotovoltaických panelů na velkoobchodním spotovém trhu. Níže uvedený graf zachycuje odhad budoucího vývoje cen panelů.

Zdroj: PV InfoLink