CAFT: Češi lámou rekordy v instalaci solárů. Letos jich přibude více než 50 MW

Podle sdělení Cechu akumulace a fotovolaiky (CAFT) v letošním roce prudce roste počet nově instalovaných fotovoltaických elektráren (FVE) na střechách rodinných domů a firem. Podle statistik všech 3 provozovatelů se jich letos za první pololetí připojilo více než 5400 o celkovém výkonu přes 23 MWp.

Zdroj: SOLSOL

Zdroj: SOLSOL

 

Dynamický růst trhu

Trh střešních FVE v Česku zaznamenal silný růst již v roce 2019, kdy se do sítě připojilo cca 3600 nových elektráren o výkonu přes 26 MWp. Tento růstový trend pokračuji i v letošním roce, což je v době pokračující pandemické krize překvapením.

„Letos jsme již obdrželi od provozovatelů distribučních sítí statistiky připojování nových zdrojů. Ke konci června 2020 bylo nově připojeno 23 MW nových zdrojů v rozložení podle tabulky níže. Navzdory koronavirové krizi je pravděpodobné, že celkový objem nově instalovaných zdrojů dosáhne koncem roku námi predikovaného výkonu nad 50 MW,“ říká člen představenstva CAFT Radek Orság.

Zbytečná překážka

Zástupci CAFT predikují, že v letech 2021-2022 se trh nových FVE může dostat až přes 100 MW nových instalací ročně. Další růst trhu podpoří i připravované nové dotační programy v rámci Modernizačního fondu či programu OP TAK pro firmy. Na jejich přípravě se aktivně podílí zástupci Komory OZE ve spolupráci s CAFT.

Podle zástupců CAFT však růst trhu zbytečně omezuje nejen nedostatek kvalitních instalatérů FVE, ale zejména legislativní překážky spojené s nadměrnou legislativou nebo povinnosti vyhodnocování dodávek energie z FVE po fázích. 

Jsou to nejen zájemci o nové FVE , ale zejména zástupci solární branže kritizují i tzv. povinnost na fázového vyhodnocování dodávek a odběru energie ze sítě v Česku. Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, jsou tak koneční zákazníci v Česku nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se vypořádali se záludnostmi fázového měření. Kvůli tomu dochází k snižování návratnosti fotovoltaických projektů, na čemž profitují pouze obchodníci s elektřinou.

„Tento požadavek distribučních společností představuje značnou nevýhodu pro malovýrobce solární energie z FVE. Pokud se tato diskriminační situace nezmění, pak celou záležitost hodláme řešit formou stížnosti k Evropské komisi, která výrobu solární energie podporuje v rámci nedávno přijaté směrnice na podporu OZE (tzv. Zimní energetický balíček),“ zdůrazňuje předseda CAFTAleš Hradecký.