SEF (3.): Po pádu „Bohemky“ berou Češi soláry útokem

Prudký růst cen energií způsobuje obrovský zájem o fotovoltaické systémy. Podle informací od členů Cechu Akumulace a Fotovoltaiky ( CAFT) instalační firmy nyní registrují až trojnásobnou poptávku oproti začátku roku 2021.  Po bankrotu největšího alternativního dodavatele elektřiny Češi doslova vzali soláry útokem.

Zdroj: Solsol

Firmy nestíhají brát objednávky

Nesmírně velký zájem domácností o instalaci domácích fotovoltaických elektráren (FVE) zaznamenaly v posledních týdnech mnohé dodavatelské firmy. Letos očekáváme  80-90 MWp nových FVE, které se nově připojí do sítě řekla Aleš Hradecký, předseda Cechu akumulace a fotovoltaiky (CAFT) na své přednášce během konference Smart Energy Forum v Praze. 

„Za první pololetí roku 2021 bylo v rámci dotačního programu pro domácnosti Nová zelená úsporám (NZÚ) podáno celkem 4335 žádostí na instalace nových střešních FVE. Představuje to více než 62 % nárůst zájmu oproti roku 2020, kdy ve stejném období bylo podáno 2680 žádostí o dotace z NZÚ pro střešní FVE,“ řekl Aleš Hradecký.

„Raketový nárůst zájmu o fotovoltaiku a další technologie je tažen úsilím domácností a podnikatelů vyrábět si vlastní, čistou a hlavně levnější energii a zajistit se tak proti výkyvům cen elektřiny v budoucnosti,” uvedl Hradecký. Podle Hradeckého až 90% nových poptávek tvoří kombinace FVE a baterií.

Poptávka po nových solárech je nyní extrémní. Některé instalační firmy už ani nestíhají včas vyřizovat všechny objednávky a dodací lhůty jsou 4-6 měsíců. Důvodem obrovského zájmu je především současné zdražování energií.

Většinou to ale mnohým zákazníkům nevadí, kvůli rostoucím cenám energií se totiž návratnost investice do domácí FVE vrátí podstatně dříve, než tomu bylo ještě nedávno.

Pozitivní vliv nové podpory

Dalším důvodem, proč v současné době zájem o fotovoltaiku roste, je dotační podpora. Od poloviny října totiž začal příjem žádostí do další etapy programu Nová zelená úsporám.

„Výše podpory na fotovoltaický systém se nově odvíjí od parametrů systému. Rozhodující je zejména výkon systému a kapacita akumulace. Majitelé rodinných domů mohou dosáhnout na dotaci až 200 tisíc korun,“ doplňuje mluvčí Státního fondu životního prostředí Lucie Früblingová.

Růst v řádu mnoha desítek procent je způsoben zájmem o čistou vlastní energií, úsporu nákladů a evropskými zelenými dotacemi na podporu Green Dealu, jejichž čerpání je v plném proudu. Z unikátní příležitosti, kterou pro domácnosti i podnikatele úsilí dekarbonizovat ekonomiku představuje, si tak během následujících let může ukousnout prakticky každý včetně nízkopříjmových domácností. Ty mohou nově získat na nový ekologický kotel až 95 % nákladů, „uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

 „Odhadujeme, že celkový obrat trhu bude letos činit nejméně 6 miliard korun, což do státního rozpočtu přinese skoro miliardu za odvedenou DPH. Další vyšší desítky milionů představují odvody na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanců a ze zisku firem. Zdroje pro pokrytí vlastní a lokální spotřeby ale urgentně potřebují vyřešit problém zastaralého a diskriminačního fázového měření,” uvedl Radek Orság, místopředseda Cechu akumulace a fotovoltaiky.

„Výše uvedené počty nových žádostí jsou velké nadějí pro řadu domácnosti, jak se vypořádat se stále rostoucími účty za elektřinu. Členové naší asociace CAFT intenzivně pracují a jsou schopni zvládnout rostoucí zájem trhu o instalace fotovoltaik. Optimisticky předpokládám, že připravené prostředky v Modernizačním fondu a Národním plánu obnovy, který byl Bruselem nedávno schválen, zvládneme přetavit v realizaci projektů nových FVE v podnikatelském sektoru, tak i ve veřejné sféře,“ komentuje místopředseda CAFT Radek Orság.

Cech akumulace a fotovoltaiky (CAFT) je dobrovolné nevládní a neziskové profesní sdružení, jehož cílem je podporovat rozvoj fotovoltaiky a zvyšování kvality fotovoltaických systémů realizovaných v České republice. Cílem CAFT je podpořit širší využívání fotovoltaických systémů pro zvýšení energetické soběstačnosti budov, obcí a měst a energetické bezpečnosti občanů. Ve webové aplikaci (www.caft.cz) si zájemci mohou vybrat z desítek prověřených instalatérů a projektantů ty nejbližší. Firmy zpravidla pomohou i s vyřízením dotace.