C-Energy chce stavět obří fotovoltaickou elektrárnu nedaleko Plané

Společnost C-Energy  hodlá postavit na jihu Čech novou fotovoltaickou elektrárnu. Jedná se již o druhou investici do fotovoltaiky této společnosti, která se primárně zabývá výrobu elektřiny a tepla z různých paliv.

Zdroj: Photon Energy

Důraz na ekologizaci

Společnost C-Energy  se v srpnu minulého roku stala první společnosti svého druhu, která v České republice zcela opustil spalování uhlí pro účely teplárenství. Ve výhledu je také využití třetího kotle společnosti, kde bude možné energeticky využít jinak nezpracovatelné komunální odpady. Se standardním provozem spalovny počítají od roku 2027.

„Od roku 2022 pracujeme na záměru vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE),  která by řešila kvalitu dodávek a bezporuchovosti sítě elektrické energie, také její rozumnou cenu, jak pro podniky ve zdejší průmyslové zóně, tak pro zdejší lidi,“ uvedl jednatel C-Energy Ivo Nejdl.

Nová FVE s výkonem až 9,5  MW měla vzniknout nákladem 370 milionů korun na ploše 20 hektarů mezi rybníkem Nový Kravín a dálnicí D3. Investor plánuje začátek výstavby na podzim 2024 s tím, že nová FVE měla být v provozu v roce 2025.

Podle sdělení C-Energy se pro investici do FVE použijí podmáčené pozemky, které nemají alternativní využití. Jako pastva pro dobytek budou moci sloužit i nadále, protože mezi fotovoltaickými panely budou dostatečné proluky.

„Nová FVE pokryje až pětinu energetických potřeb průmyslových podniků v katastru města Planá nad Lužnicí, což odpovídá výkonu 950 instalací fotovoltaik na střechách rodinných domů,“ dodal Nejdl.

Druhá investice do solárů

Malou fotovoltaickou elektrárnu o výkonu půl megawattu má společnost již v provozu od roku 2019 na pozemku mezi železniční vlečkou Kovosvitu a železničním koridorem Praha – České Budějovice.  Na projektu této pozemní FVE v areálu Teplárny v Plané o výkonu 520 kWp se použily prémiové HIT panely společnosti PANASONIC a střídače od německého výrobce SMA. Tato FVE se stala součástí unikátního projektu 4MW akumulace v areálu společnosti C-Energy.

Nyní se C-Energy rozhodla pro zásadnější investici do nové velké FVE o výkonu až 9,5 MWp vzhledem k rozvojovým plánům do budoucna. „Nejsme zrovna největší společnost, proto v konkurenci mezi velkými hráči musíme hledat stále nové projekty. Fotovoltaická elektrárna patří mezi ně,“ řekl Nejdl.

Provoz navrhované FVE předpokládají v C-Energy nejméně na dobu 30 let. Na tuto dobu se firma od města pronajme jeho pozemky, za které město získá 30 milionů do svého rozpočtu. Po skončení životnosti FVE bude celý pozemek v souladu se smlouvou uveden zpět do původního stavu a vrácen k užívání městu.

Podle představ firmy měla patřit i samostatnost ve výrobě a distribuci elektrické energie pro všechny průmyslové podniky v oblasti Plané a Sezimova Ústí. Díky nové FVE a dalším zdrojů by pak nebyly závislé na dodávkách firmy E.ON.

„Mohli bychom zaručit bezporuchovou dodávku elektrické energie bez výpadků sítě, což je například pro firmu Silon zásadní. Pokud tam jen na okamžik vypadne elektřina, musí celý den čistit zatvrdlé trysky. To představuje nemalé ztráty,“ uvedl příklad Nejdl.

C-Energy již řadu let masivně investuje do moderních, vysoce účinných a ekologických technologií. Jedním z dalších kroků k zajištění dlouhodobé stability při výrobě tepla a elektřiny v Plané nad Lužnicí je nový záměr výstavby FVE  v lokalitě Nový Kravín.

„Věřím, že výstavba FVE je důležitým krokem k dlouhodobé udržitelnosti výroby tepla a energie v našem regionu. A že v dlouhodobém horizontu občané Plané nad Lužnicí její přínos ocení,“ uzavřel Nejdl.