Bytový dům na Chebsku sdílí vyrobenou solární energii. Za projektem stojí DZD Solar

Od ledna letošního roku je výrazně jednodušší vyrábět a zejména sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu. Jednotlivé domácnosti ji totiž mohou odebírat i za předpokladu, že s tím některý z vlastníků nesouhlasí a výslovně si přeje zůstat u svého dodavatele energie. Názornou ukázkou komunitního sdílení energie je projekt fotovoltaické elektrárny na střeše staršího bytového domu v Lubech u Chebu v Karlovarském kraji, na němž úzce spolupracovaly společnosti DZD Solar (fotovoltaická divize DZ Dražice) a Enado.

Zdroj: Wikipedia

19 domácností sdílí ekologickou energii

Od ledna letošního roku je výrazně jednodušší vyrábět a zejména sdílet elektřinu z obnovitelných zdrojů v rámci bytového domu: jednotlivé domácnosti ji totiž mohou odebírat i za předpokladu, že s tím některý z vlastníků nesouhlasí a výslovně si přeje zůstat u svého dodavatele energie (což dříve mohlo přechod na elektřinu z obnovitelných zdrojů zcela zablokovat).

Novela vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou, kterou schválil Energetický regulační úřad, se tak stala prvním krokem na cestě k legislativnímu ukotvení pravidel české komunitní energetiky. Názornou ukázkou komunitního sdílení energie je projekt fotovoltaické elektrárny na střeše staršího bytového domu v Lubech u Chebu v Karlovarském kraji, na němž úzce spolupracovaly společnosti DZD Solar (fotovoltaická divize DZ Dražice) a Enado.

Díky efektivní komunikaci mezi jednotlivými členy SVJ je zde všech 19 domácností napájeno ekologickou elektřinou vyrobenou 40 fotovoltaickými panely o instalovaném výkonu 20 kWp. Její přebytky navíc systém ukládá do baterií nebo je využívá k ohřevu vody.

Hotovo za 2 měsíce

Fotovoltaický systém pro panelový dům v Lubech u Chebu, na který dodala fotovoltaické komponenty divize DZD Solar, se skládá z 40 fotovoltaických panelů Longi LR5 o instalovaném výkonu 20 kWp (stanoveném na základě dosavadní spotřeby energie v domě), dvou střídačů Dražice IN.Hybrid Compact 10.0K o výkonu 20 kW a bateriového úložiště Dražice Trinity DZD-BAT H 23.0 o kapacitě 23,2 kWh.

Za jeho instalací stojí firma Enado, která také zajistila veškerou administrativu spojenou s čerpáním státní dotace z programu Nová zelená úsporám a uzavřela dohodu s distributorem o připojení k síti, sdílení energie a výkupu jejích přebytků. Rozdělení vyrobené elektřiny mezi vlastníky jednotlivých bytů (dle tzv. alokačního klíče) a rozúčtování nákladů probíhá na základě zásad komunitního sdílení energie, s nimiž souhlasili všichni členové SVJ.

„Zdejší domácnosti uváděly jako svou hlavní motivaci k instalaci fotovoltaické elektrárny rychlou návratnost celkové investice, podpořenou dotacemi, a energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice jsou obyvatelé panelového domu nezávislí na značně turbulentním trhu s energiemi – svou elektřinu totiž vyrábějí, využívají a skladují sami,“ vysvětluje Mikuláš Bindzar, technický ředitel Enado

Celá realizace projektu (od podpisu smlouvy až po zprovoznění systému) trvala pouhé dva měsíce. To bylo možné i díky bezproblémovému jednání s divizí DZD Solar, která nám dodala své fotovoltaické komponenty společnosti Enado.

DZD Solar je fotovoltaickou divizí společnosti DZ Dražice, která je největším českým výrobcem ohřívačů vody a dodavatelem švédských a italských tepelných čerpadel NIBE a Argo iM. Na trh již dodala přes 3 000 fotovoltaických systémů, mezi jejichž komponenty patří například monokrystalické solární panely s half-cut technologií od výrobců Longi, Recom, Jolywood a Axitec, fotovoltaické střídače, bateriové systémy, regulační jednotky, optimizéry nebo wallboxy.

„Rozvoj komunitní energetiky považujeme za velmi důležitou součást celkového energetického mixu v České republice. Využívá totiž obnovitelné zdroje, přispívá ke snížení závislosti na fosilních palivech a zvyšuje soběstačnost celého energetického společenství. Rádi se proto podílíme na podobných projektech, jako bylo dodání komponent pro střešní fotovoltaickou elektrárnu v Lubech u Chebu, která zásobuje elektřinou všechny bytové jednotky i společné prostory ve starším panelovém domě„, řekl Luboš Vrbata, vedoucí DZD Solar. 

Celý systém je postavený na co největším využití přebytků, jež zbytečně nepřetékají do distribuční soustavy. V zázemí se nacházejí dva střídače, které mění energii vyrobenou 40 fotovoltaickými panely na střídavý proud: tak dochází k pokrytí spotřeby elektřiny v reálném čase. Vzniklé přebytky se nejprve ukládají do bateriového úložiště a následně se s nimi ohřívá voda v bojlerech. Teprve poté se posílají do sítě.

„Realizace tohoto typu stále nejsou v České republice příliš obvyklé – a my věříme, že jich bude přibývat. Zkušenost z Lubů totiž ukazuje, že poptávku po ekologických nízkoenergetických řešeních lze bez problémů uspokojit i u starších domů. Navíc dnes velmi výhodně s využitím státní dotace Nová zelená úsporám. A že se lze na realizaci dohodnout i v rámci SVJ, jakkoli se to zpočátku může zdát obtížné,“ uzavřel Vrbata.