Budoucnost bývalého uhelného lomu na severu Čech je spojena se zeleným vodíkem a soláry

Energetická skupina Sev.en nedávno představila své záměry na kompletní přeměnu uhelného lomu ČSA na nový moderní region s chytrými průmyslovými zónami, smart sídelními celky, novými podnikatelskými aktivitami a krajinou, kde dostává prostor příroda. Součástí projektu bude i bezemisní výrobu energie, na kterou skupina Sev.en ve svém projektu Green Mine klade hlavní důraz.

Zdroj: Sev.en Energy

Důraz na kvalitu projektu

Naplánovat budoucnost tak velkého území, jako je lom ČSA, není maličkost. Je nutné každou část, každý metr budoucí krajiny pečlivě zvážit ze všech stran, aby pak jako dílek puzzle zapadl do konečného obrazu. Těžaři se proto při přípravě projektu Green Mine obrátili na významné světové urbanisty a zkušené architekty, kteří jim s plány na nové území pomáhají.

Práci na projektu Green Mine předchází také studie, které se zabývají možností maximálního využití potenciálu nově vznikající krajiny a doporučují tvůrcům projektu Green Mine konkrétní investice. Tak, aby byla lokalita jednou přínosem pro celý Ústecký kraj, především svým příspěvkem k bezemisní energetice, jmenovitě produkcí nízkoemisního a zeleného vodíku. Ne nadarmo se o Ústeckém kraji mluví jako o českém vodíkovém údolí.

Území, které transformací lomu ČSA u Mostu vznikne, nabídne kromě prostoru pro bezemisní energetiku rovněž příležitosti pro nové podnikatelské aktivity. Vznikne smart průmyslová zóna pro novou ekonomickou činnost. Cílem je přilákat nové investory v oborech, které využijí optimální podmínky lokality lomu ČSA. Smart průmyslová zóna bude připravena pro moderní obory s vysokou přidanou hodnotou, tedy například nanotechnologie, datová centra či autonomní mobilitu.

Obří plovoucí solární elektrárna

Kompletní transformaci území Mostecka plánuje skupina Sev.en Energy v rámci  projektu Green Mine, se kterým se uchází o podporu z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Do zásobníku projektů přihlásila žádosti za zhruba dvě a půl miliardy korun. Nositelem projektu za skupinu Sev.en Energy je společnost Sev.en Innovations.

Budoucnost regionu staví Sev.en Energy na bezemisní výrobě energie. Plochy zasažené těžbou umožňují svým charakterem realizaci moderního energetického parku, který bude sdružovat jak výrobu energie z obnovitelných zdrojů, tak akumulaci energie s významným regulačním potenciálem. Zároveň je možné vyvedení výkonu přímo do energetické sítě ČR. 

„Chybět samozřejmě nebudou fotovoltaické a větrné parky na výsypkách ani plovoucí fotovoltaika. Oproti jiným podobným projektům ten náš sází především na vodík. Výroba zeleného vodíku je pro nás v bezemisní energetice prioritou,“ uvádí generální ředitel těžebních společností Sev.en Energy Petr Lenc.

Další způsob bezemisní výroby energie, se kterou se v projektu Green Mine počítá, je pěstování a energetické využití biomasy. Součástí projektu je také akumulace energie, bateriové úložiště a přečerpávací elektrárna. Projekt se zaměřuje rovněž na agroprodukci. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou.

Akvaponie s využitím solárních panelů

Projekt Green Mine se zaměřuje rovněž na agroprodukci. I v tomto odvětví dává přednost novinkám vhodným pro lokalitu lomu ČSA před klasickou zemědělskou výrobou.

„Významnou součástí projektu Green Mine je Solar Akvaponie. Zahrnuje vybudování komplexní moderní akvaponické farmy, jejíž součástí je chov a produkce ryb, skleníkové pěstování zeleniny a výroba energie,“ uvedl dále Petr Lenc.

Výhodou Solar Akvaponie je uzavřený cyklus nezávislý na podmínkách vnějšího prostředí, který umožňuje při úspoře energií zkrácení produkčních cyklů, výrazné zvýšení výnosů na hektar a snižuje nároky na závlahu i celkovou údržbu.

Střešní plochy skleníků jsou osázeny fotovoltaickými panely, které vytvářejí dostatek energie pro  provoz farmy. Farma o rozloze pěti hektarů podle odborných odhadů vyrobí za rok produkci odpovídající 90 ha polí a 1 000 ha rybníků.

Podle sdělení deníku Mladá Fronta DNES již funguje pracovní skupina, která přeměnu krajiny zasažené povrchovým dolováním hnědého uhlí připravuje. Na projektu se angažují vedle těžební firmy města a obce v okolí Ústecký kraj, stát zastoupený Palivovým kombinátem Ústí, architekti a vědci a akademici například z České zemědělské univerzity.

Tisíc nových pracovních míst

Nový ráz krajiny a nová struktura ekonomiky má ambici vytvořit z regionu atraktivní místo k životu. Nedílnou součástí je i možnost moderního bydlení, rekreace a sociálního, kulturního a sportovního vyžití. Projekt počítá s rozvojem nových energeticky soběstačných sídelních útvarů pro novou generaci obyvatel.

Počítá se s aplikací smart řešení s napojením na místní obnovitelné zdroje energie. Prostor v nově vznikajícím regionu, který nahradí lom ČSA po ukončení těžby, dostane také příroda. Projekt je ve spolupráci s akademickým světem připraven s maximálním respektem k přírodě.

V návaznosti na nové jezero vzniknou i nové možnosti pro rekreaci a turismus. V regionu vzniknou také bezmála tisíc nový pracovních míst.

Podpora Evropské unie

To vše závisí na možnosti spolufinancování z dotací Evropské unie, především z Fondu pro spravedlivou transformaci a Modernizačního fondu. Stejně tak je projekt otevřen spolupráci i s dalšími partnery z průmyslové, akademické, ale i veřejné sféry, kteří budou chtít společně rozvíjet území o rozloze více než 45 km2.

Součást projektu Green Mine je i projekt „Optimalizace systému provázaných aplikací a technologií pro výrobu a akumulaci energie z OZE s přesahem na výrobu zeleného vodíku a následná instalace Energetického parku OZE na území stávajícího lomu ČSA“, který se zaměřuje právě na dvě specifické studie, které možnost instalace obnovitelných zdrojů energie v lokalitě ČSA posuzují.

Příprava strategického projektu je podpořena prostřednictvím Dotačního programu Asistenční vouchery Ústeckého kraje, projekt Podpora a rozvoj inovačního prostředí v Ústeckém kraji II , reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0014194