Bude rok 2023 ve znamení boomu zeleného vodíku? 

Vodík mnozí považují za řešení, které během nadcházející dekády umožní dekarbonizaci ekonomiky.  Akcie, které mají co do činění s vodíkem, zahájily letošní rok výrazným posílením, za nímž stojí několik velkých průmyslových objednávek.

Zdroj: Wien Energie

Zelený vodík má velký potenciál

To naznačuje, že by se mohl vodík v tomto roce konečně prosadit ve velkém. Obnovitelné zdroje je sice možné budovat rychleji než jaderné elektrárny a ve srovnání se spalováním zemního plynu jsou ekologičtější, nepředstavují ale stabilní zdroj energie. Díky čistému vodíku však můžeme mít dostatek elektřiny na vyrovnávání výkyvů a stabilizaci cen, i když je tato technologie zatím značně nákladná. 

Minulý týden si z našich tematických košů vedl nejlépe koš skladování energie, který posílil o 10,2 %. Katapultoval se tak na pozici druhého nejlepšího koše letošního roku. Na hodnotě získaly hlavně firmy zabývající se produkcí vodíku a palivových článků, jako Plug Power, Bloom Energy, Ballard Power Systems, Nel či FuelCell Energy. V odvětví se už od začátku roku objevilo hned několik opravdu velkých objednávek, což naznačuje, že by se mohl rok 2023 stát rokem, kdy se vodík konečně prosadí ve velkém.

Vodík představuje nejrychlejší cestu ke stabilním dodávkám elektřiny při rostoucím objemu obnovitelných zdrojů. Obnovitelná energie představuje nespolehlivý zdroj, a pokud nemáme způsob, jak její výkyvy vyrovnávat, a stabilizovat tak síť i ceny, stoupá s rostoucím podílem obnovitelné energie i volatilita cen elektřiny.

Klíčová technologie pro přechod k zelenější společnosti

Dříve se ke stabilizaci používala jaderná energie z Francie a levný plyn z Ruska. Francouzské jaderné elektrárny však mají problémy s korozí a ceny plynu kvůli omezení ruských dodávek rychle rostou, a tak se evropské problémy s pokrytím výkyvů dodávek prohlubují.

Rychle navíc roste poptávka po elektromobilech a tepelných čerpadlech vzduch-voda a spolu s ní i poptávka po elektřině. To bude v nadcházejících letech znamenat vyšší tlak na evropskou elektrifikační síť. Čistý vodík vyráběný z přebytečné obnovitelné energie by mohl být dobrým krátkodobým řešením, pojí se s ním však zvýšené náklady.

Stavba jaderných elektráren trvá dlouho a fúzní technologie má ke komerčnímu využití ještě daleko. Zemní plyn podražil a s Ruskem mimo hru už použití plynových elektráren pro vyrovnání zátěže není tak atraktivní. Obnovitelné zdroje je možné vybudovat rychleji, ale bohužel neřeší problém stabilního pokrytí.

Díky elektrolýze je ale možné využít nadbytečnou energii z obnovitelných zdrojů k výrobě vodíku z vody. Tento čistý vodík je pak možné skladovat a jeho pozdějším spalováním v elektrárnách zajistit rovnováhu v energetické síti. Tato technologie bude nákladnější, než by bylo spalování ruského plynu, kdyby se ještě dalo počítat s Ruskem, ale v dohledném časovém horizontu to může být jediný způsob, jak dekarbonizovat výrobu elektřiny v Evropě.

Vzhledem k tomu, jak se další části ekonomiky elektrifikují, bude ukládání energie čím dál důležitější, ba přímo klíčovou technologií pro přechod k zelenější společnosti. Výrobci akumulátorů už díky elektromobilům zaregistrovali výrazné zvýšení poptávky a my jsme i nadále velmi optimističtí, ať už jde o ně, nebo o firmy těžící lithium. Letošek se tak může stát rokem akcií spojených s vodíkovými technologiemi.