Brusel vypsala tendr na nový evropský pilotní mechanismus k podpoře propojení poptávky a výroby vodíku

Na počátku června oznámila Evropská komise, že vyhlásila nový tendr na vytvoření podpůrného mechanismu, který má za cíl vytvořit agregaci poptávky vodíku v Evropské unii.

Zdroj: Evrospká komise

Nová platforma

Cílem má být vytvoření nové Modulární IT Platforma (MIP), která bude sbírat data ohledně výroby a poptávky po obnovitelném a nízkouhlíkovém vodíku včetně jeho derivátů, a to jak uvnitř Evropské unie, tak pro případ importu z mimo Unie.

Od nové  MIP si Komise slibuje získat data ohledně obchodu s vodíkem a jeho ceny a podpořit tak obchod s vodíkem. Funkční  MIP by měla být v polovině roku 2025. Do tendru na vytvoření mechanismu je možné se přihlásit zde.

Další možnosti podpory

Platforma MIP bude uzpůsobena pro další strategické komodity, včetně společného nákupu zemního plynu nebo materiálů na výrobu klíčových technologií. Kromě této platformy Komise aktivně podporuje vodík prostřednictvím Inovačního fondu a Evropské vodíkové banky, která v dubnu 2024 představila první výsledky a data k výrobě vodíku napříč Evropskou unií.

Pro efektivní rozjetí obchodu s vodíkem bude nutné připravit přepravní infrastrukturu. Ta by mohla být zčásti připravena na začátku příštího desetiletí.

Autor: Jan Sochor, HYTEP