Brusel se rozhodl dočasně akceptovat nákladnější řešení ochrany klimatu, prioritou zůstávají obnovitelné zdroje

Evropská komise (EK) na Nový rok zveřejnila návrh dokumentu, pro který se vžilo zjednodušené pojmenování taxonomie. Ta by měla společnostem, investorům a tvůrcům politik vyjasnit, které činnosti lze považovat za udržitelné, předcházet greenwashingu a pomoci přesunout či nasměrovat investice tam, kde jsou nejvíce potřeba.

Zdroj: Evropská komise

Podpora jádra a plynu?

Podle sdělení prestižního deníku Financial Fimes je na seznamu technologií prospěšných pro ochranu klimatu ze strany EK  podmíněně a dočasně zařazena i jaderná energetika a zemní plyn.

Emise plynových elektráren se po zohlednění celého cyklu jeho těžby, výroby a dopravy včetně úniku metanu liší od emisí uhelných elektráren jen málo. Stavba nových jaderných zdrojů se zase protahuje, je složitá a zejména se prodražuje, takže účinek spuštění nového jaderného bloku se časově míjí s nezbytností odstavit uhelné elektrárny.

„Zveřejněním taxonomie Evropská komise prokázala, že je ochotna naslouchat. Kvůli smíru a soudržnosti mezi členskými státy se rozhodla dočasně akceptovat i delší a nákladnější řešení jedné z největších výzev současnosti, změny klimatu,“ komentuje návrh rozhodnutí EK Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Správnou cestou jsou obnovitelné zdroje

Návrh rozhodnutí taxonomie EK však odvádí pozornost od skutečných řešení pro ochranu klimatu, kterými jsou obnovitelné zdroje. Ty jsou naopak ze všech nově budovaných zdrojů nejlevnější, jednoduché, relativně rychle proveditelné a přitom bezpečné stavby.

Podle Chalupy jsou však primárním řešením pro ochranu klimatu zejména obnovitelné zdroje a navazující technologie a opatření. Pozice taxonomie jako jednoho z nejdůležitějších politických nástrojů, jak dosáhnout správného postupu a umožnit postfosilní energetickou transformaci, je tím však oslabena.

„Skutečným řešením pro ochranu klimatu jsou obnovitelné zdroje, které jsou ze všech nově budovaných zdrojů nejlevnější, jednoduché a relativně rychle proveditelné stavby. V Česku mohou nahradit veškerou výrobu elektřiny z uhlí,“ uzavírá Chalupa.