Brusel posvětil nařízení o používání a recyklaci baterií

Ministři životního prostředí se také shodli na společné pozici členských států EU k nařízení o bateriích a odpadních bateriích. Návrh byl předložen v prosinci 2020. Jeho cílem je zvýšit environmentální udržitelnost baterií v celém životním cyklu, zejména v souvislosti s očekávaným rozvojem elektromobility.

Zdroj: LEAG

Kompromis podpořila i Česko

„Minulý týden se podařilo schválit pozici Rady pro jednání s Evropským parlamentem. Díky návrhu nového nařízení bychom měli zvýšit celkové využívání vzácných materiálů z odpadních baterií a začít důsledně recyklovat všechny baterie, od těch nejmenších až po baterie v elektromobilech,“ oznámila ministryně Anna Hubáčková.

Výsledný kompromis podpořila i Česká republika. Komplexní nastavení pravidel celého životního cyklu baterií potom přinese nařízení EU, které se aktuálně projednává pod taktovkou francouzského předsednictví a jehož finální znění by měla v druhé polovině letošního roku dokončit, během svého půlročního předsednictví v Radě EU, Česká republika.

Komplexní pojetí

Deklarovaným cílem nového nařízení EU je zvýšit environmentální udržitelnost baterií po celou dobu jejich životnosti a tím přispět k naplnění cílů Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Podle expertů nové nařízení významně zvýší udržitelnost celého životního cyklu baterií na území EU, tedy od snížení uhlíkové stopy při výrobě baterií, přes stanovení obsahu recyklovatelného materiálu až po druhotné využití baterií.

Nařízení stanoví podrobné náležitosti na označování baterií, na omezování nebezpečných látek, sdílení informací v celoevropském systému, vyšší cíle sběru, zahrnutí dalších druhů baterií, sledování uhlíkové stopy a řadu dalších.

„Právě projednávané nové nařízení o bateriích se stane významným právním předpisem v oblasti, která se má v Evropě dynamicky rozvíjet. Přináší komplexní požadavky týkající se „života“ baterie od počátku až do doby, kdy se z ní stává odpad. Nařízení o bateriích bude i důležitým tématem předsednictví ČR v Radě EU,“ uvedl ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí ČR Jan Maršák.

Co nařízení EU o bateriích přinese konkrétně?

Cílem nařízení je zajistit, aby baterie uvedené na unijní trh byly udržitelné a bezpečné po celý svůj životní cyklus. Procesy recyklace by měly nabízet přiměřenou rovnováhu mezi cenovou dostupností, energetickou účinností, šetrností k životnímu prostředí a bezpečností. Návrh nového nařízení obecně podporuje znovupoužití elektrických článků a baterií a vzniká v souladu s Akčním plánem Komise pro oběhové hospodářství.

Významnou úlohu tak bude hrát i „druhý život baterie“(second-life of batteries), kdy budou baterie z elektromobilů po poklesu své kapacity na 70–80% ještě dalších mnoho let využívány ve stacionárních úložištích energie, která již dnes existují a jsou připravena na budoucí příliv vysloužilých baterií, kterých je dnes vzhledem k již poměrně dlouhé životnosti ještě poměrně málo.

Všechny baterie použité v EU budou např. muset obsahovat prohlášení o uhlíkové stopě, a to již pravděpodobně od roku 2024. O dva roky později by již měly být vybavené štítkem, zařazujícím danou baterii do třídy dle uhlíkové stopy. Veškeré informace budou obsaženy v QR kódu, natisknutém nebo vyrytém viditelně, čitelně a nesmazatelně na baterii.

Důraz na recyklaci

Od roku 2027 se také bude muset uvádět obsah recyklovaného materiálu v technické dokumentaci obsahující informace o množství kobaltu, olova, lithia nebo niklu, získaného z odpadu přítomného v aktivních materiálech v každém modelu a každé šarži baterií z každého výrobního závodu.

Po roce 2030 již dle stávajícího návrhu nebude možné vůbec využívat baterie, které nebudou obsahovat stanovené minimální množství výše zmíněných látek, které nebudou pocházet z odpadu.

Důraz na udržitelnost celého životního cyklu baterií potvrzují i další části nařízení: požadavky na výkonnost a trvanlivost baterií, na nakládání s bateriemi na konci životnosti, rozšířená odpovědnost výrobce, sběr a přeprava odpadních baterií, jejich zpracování a recyklace, požadavky na další využití/repase.