Brusel nechá proškolit 100 000 pracovníků ve fotovoltaickém sektoru

Evropská komise zahájila Evropskou solární akademii, první z řady akademií v rámci zákona o průmyslu s nulovými emisemi, aby zajistila potřebné dovednosti v hodnotových řetězcích technologií s nulovými emisemi. Akademie si klade za cíl vyškolit 100 000 pracovníků v solárním fotovoltaickém hodnotovém řetězci během příštích tří let, aby překonala současný nedostatek pracovních sil a dovedností v tomto sektoru.

Zdroj: Evropská Komise

Nedostatek instalatérů FV systémů

Vzhledem k tomu, že Evropská unie si klade za cíl do roku 2030 instalovat téměř 600 GW solárních fotovoltaických panelů a pokrýt 40 % poptávky EU po čistě nulových technologiích s produkty vyrobenými v Evropě, je naléhavě potřeba stále většího počtu kvalifikovaných pracovníků.

Odhaduje se, že do roku 2030 bude potřeba až 400 000 dalších vyškolených pracovníků v oblasti instalace a pro splnění cíle vyrábět 30 GW solární energie na domácím trhu bude potřeba dalších 50 000 vyškolených pracovníků v oblasti výroby.
Nový průzkum trhu provedený společností EIT InnoEnergy zjistil nedostatek dovedností v oblasti školení elektrikářů pro bezpečné připojení k síti a stavebních dělníků certifikovaných pro instalaci. Výzkum společnosti InnoEnergy rovněž zjistil konkrétní nedostatky v kvalifikaci procesních inženýrů, techniků a operátorů pro výrobu článků, modulů a ingotů a destiček.

Podpora Evropské komise

Komise podpořila zahájení akademie částkou 9 milionů eur z programu pro jednotný trh a projekt bude realizován Evropským institutem pro inovace a technologie. První akademie pro nulové čisté emise, která vyškolí 100,000 pracovníků v hodnotovém řetězci solární fotovoltaiky v EU.

Komise minulý týden spustila Evropskou solární akademii, první v řadě akademií EU, které mají být zřízeny v rámci aktu o průmyslu pro nulové čisté emise (NZIA), aby měly nezbytné dovednosti v rámci hodnotových řetězců technologií pro nulové čisté emise. Úlohou akademií NZIA je rozvíjet spolu s průmyslem vzdělávací obsah a programy, aby se zajistilo, že v hodnotovém řetězci budou mít dostatečné dovednosti a pracovníci.

Komisařka pro energetiku Kadri Simsonová uvedla: „Solární energie je jádrem naší energetické transformace v Evropě a má potenciál vytvořit tisíce pracovních míst na celém našem kontinentu, a to ve všech fázích průmyslového dodavatelského řetězce, od návrhu přes výrobu až po instalaci a údržbu. Akademie Net Zero vytvořená Komisí pomůže našim evropským pracovníkům využít tuto vzrušující příležitost a nabídne další podporu při plnění našich ambiciózních cílů v rámci programu REPowerEU.“

Potřeba vyškolit 100 000 pracovníků

Odhaduje se, že jen v odvětví výroby solární fotovoltaiky bude do roku 2030 zapotřebí přibližně 66,000 kvalifikovaných pracovníků, aby EU splnila své ambiciózní cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a zároveň zajistila konkurenceschopnost průmyslu. Cílem solární akademie je v příštích třech letech vyškolit 100 000 pracovníků v hodnotovém řetězci solární fotovoltaiky s cílem řešit stávající nedostatek pracovních sil a dovedností v tomto odvětví.

Solární akademie bude rovněž rozvíjet studijní certifikáty, které osvědčí dovednosti, které lidé získali v rámci svých kurzů odborné přípravy, čímž se rovněž posílí mobilita pracovní síly na celém jednotném trhu. Programy jsou zaváděny prostřednictvím místních partnerů. Může se jednat o poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, podniky, univerzity nebo jiné poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy, s nimiž akademie podepíše smlouvu o realizaci svých programů.