Brusel chce navýšit cíl pro obnovitelné zdroje energie

Evropská komise připravuje zvýšení cílového podílu pro obnovitelné zdroje energie (OZE) na celkové spotřebě energie v roce 2030. Místo dříve schválených 32 procent se má navýšit podíle OZE na cca 38 až 40 procent. Uvádějí to polská média s odvoláním na zdroje blízké Komisi.

Zdroj: Amper Meteo

Nová směrnice o OZE

Evropská komise má příští měsíc představit novelu směrnice EU o OZE pod názvem RED II, která má přizpůsobit cíle v oblasti zelené energie. Komise rovněž ohlásila revizi národních energetických a klimatických plánů na období 2021–2030, které musely vypracovat jednotlivé země Evropské unie a stanovily své individuální cíle pro podíl zelené energie na rok 2030.

Cílem Komise je dosažení podílu 38 až 40 % energie z OZE do roku 2030. Týká se to celkové spotřeby energie, tedy nejen elektrické energie, ale také oblasti vytápění a dopravy. Jedná se o zhruba dvojnásobek současného podílu zelené energie na celkové spotřebě.

Komise by měla představit revidovanou směrnici týkající se obnovitelných zdrojů energie 14. července letošního roku, a to jako součást širšího balíčku, který má cílit na splnění vytyčeného cíle bloku pro rok 2030. Tím je 55 % snížení emisí skleníkových plynů oproti roku 1990.

Zdvojnásobení podílů OZE

Pokud ve směrnice RED II Komise prosadí nové ambiciózní cíle, pak by to znamenalo přibližně zdvojnásobení podílu sluneční, větrné a další energie z OZE na evropském energetickém mixu během následujících 9 let.

Podle návrhu směrnice se má zvýšit na 26 % cíl pro OZE v dopravě, podíl biopaliv druhé generace se má zvýšit na 5,5 procenta. Zpřísnit se mají kritéria udržitelnosti pro biomasu, aby nedocházelo k drancování lesů v Evropě ani v zámoří. Současně má být navržen zákaz používání fosilních paliv v systémech ústředního vytápění.

Co se týká elektřiny, návrh směrnice zavádí podporu smluv typu PPA, tedy přímou obchodní vazbu mezi výrobcem a spotřebitelem zelené energie. „Abychom se tam dostali, tak musí směrnice o OZE řešit zbývající problémy s povolovacími procesy pro obnovitelné zdroje a posílit rámec pro komerční a průmyslovou vlastní spotřebu z OZE,“ uvedl Miguel Herrero z Evropské solární asociace SolarPower Europe.

Zatím nejasnou otázkou zůstává, jak Evropská komise cíl „rozhodí“ mezi členské státy. Podobně jako v minulosti by totiž měla brát ohledy na možnosti jednotlivých zemí.