Brněnská městská solární elektrárna letos navýší razantně výkon

Městská společnost SAKO Brno SOLAR, která se zabývá instalací fotovoltaických panelů na střechy budov ve vlastnictví města, hodlá podle plánu letos připojit do distribuční sítě 47 střešních elektráren o celkovém výkonu 1,7 MWp.

Zdroj: SAKO Brno Solar

Dynamický růst

Aktuální výkon městské solární elektrárny v Brně je 0,3 MWp. Projekt připravuje a spravuje společnost SAKO Brno SOLAR, kterou vlastní brněnský magistrát.

Letos se však nová městská solární elektrárna rozroste hned sedminásobně. Cílem je připojit do distribuční sítě 47 střešních elektráren o celkovém výkonu 1,7 MWp.

„Letos budeme soutěžit tři realizační balíčky instalací fotovoltaických výroben. Nejprve dva balíčky o 40 výrobnách v celkovém výkonu 1 214 kWp a poté balíček sedmi výroben o celkovém výkonu 375 kWp. Půjde zejména o střechy základních škol, zdravotnických i sportovních zařízení a také administrativních budov v majetku města,“ říká René Černý, předseda představenstva SAKO Brno SOLAR.

Dále SAKO Brno SOLAR plánuje osadit dalšími panely osm již zhotovených elektráren. Jejich výkon se tak více než zdvojnásobí.

Brzký start veřejné soutěže

Soutěž na výběr dodavatele prvních dvou instalačních balíčků začne v nejbližších dnech. Plánované výrobny mají kompletně hotovou projektovou dokumentaci a přislíbenou dotaci z programu Res+ Modernizačního fondu.

Třetí balíček se podle René Černého bude realizovat systémem tzv. Design&Build, kdy realizační firma za předem domluvených podmínek zkompletuje projektovou dokumentaci, vyřídí dotační titul, přičemž SAKO Brno SOLAR bude dohlížet na dodržování harmonogramu a realizačních postupů. Vedle toho bude pokračovat příprava na instalace dalších výroben.

Konec první faze projektu

„Projektovou dokumentaci včetně schválené dotace máme hotovou pro 40 střech ve vlastnictví města a pro dalších 40 dokončujeme dokumentaci,“ informuje René Černý.

Instalací těchto fotovoltaických výroben skončí první fáze projektu brněnské solární elektrárny na střechách domů. Celkem chce Brno do konce roku 2027 osadit zhruba 220 střech ve svém majetku. Solární elektrárna by pak ročně vyráběla okolo 12,5 GWh elektřiny.

„Pracujeme na tom, aby Brno bylo tahounem komunitní energetiky. Máme kompletně profinancovanou a projektově pokrytou první fázi projektu a nevzdáváme se vize synergicky, spolu s dalšími městskými společnostmi, pracovat na efektivním zajišťování energetických potřeb města, a hlavně na získávání energetické soběstačnost jihomoravské metropole,“ podotkl René Černý, předseda představenstva SAKO Brno SOLAR.

Původně vedení města hovořilo o osazení 650 střech, celkový výkon měl být 40 MWp. Kvůli dopadům koronavirové pandemie a války na Ukrajině na energetický trh si Sako Brno Solar nechalo vypracovat podrobnou analýzu, která ukázala, že vybudovat tak velkou elektrárnu je nereálné. Řada vytipovaných střech pro instalaci panelů nebyla vhodná, ať už kvůli památkové ochraně budovy, technickému stavu střechy nebo okolním stromům, které by elektrárnu zastiňovaly.