Bridgestone odebírá v Evropě 100 % elektrické energie z obnovitelných zdrojů

Evropské závody pro výrobu pneumatik, evropské výzkumné a vývojové centrum a zkušební polygon v Římě, závod pro výrobu předvulkanizovaných běhounových pásů v Lanklaaru, závod na výrobu tkanin v lokalitě Usansolo a sídlo společnosti Bridgestone EMIA v Bruselu nyní spotřebovávají elektrickou energii výhradně z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: Portiva

Milník v dosažení uhlíkové neutrality

Společnost Bridgestone v březnu 2020 oznámila, že 90 % elektrické energie, spotřebované v jejích evropských výrobních závodech, pochází z obnovitelných zdrojů. Nyní společnost oznámila záměr v oblasti dosažení neutrální bilance emisí CO2 do roku 2050.

Společnost Bridgestone, globální lídr v oblasti trvale udržitelné mobility a vyspělých řešení, oznámila, že 100 % elektrické energie, odebírané všemi jejími evropskými závody pro výrobu pneumatik, evropským výzkumným a vývojovým centrem v Římě (Itálie), závodem pro výrobu předvulkanizovaných běhounových pásů v Lanklaaru (Belgie), závodem pro výrobu tkanin v lokalitě Usansolo (Španělsko) a sídlem společnosti Bridgestone EMIA v Bruselu (Belgie), pochází z obnovitelných zdrojů.

Tato skutečnost je významným pokrokem v realizaci ambicí společnosti minimalizovat ekologické dopady svých provozních činností. Společnost Bridgestone Corporation se zavázala k plnění Pařížské dohody o změně klimatu a k dosažení neutrální bilance emisí CO2 do roku 2050.

Dlouhodobá vize trvalé udržitelnosti

Společnost Bridgestone již v březnu 2020 oznámila, že z obnovitelných zdrojů pochází 90 procent elektrické energie spotřebované jejími evropskými výrobními závody, a svými investicemi se snaží maximálně snižovat emise CO2 v rámci celého životního cyklu jejích produktů a kompletního řetězce tvorby přidané hodnoty.

Emilio Tiberio, technický a provozní ředitel společnosti Bridgestone EMIA, k novému oznámení uvedl: „Snižování našich emisí CO2 je klíčovým pilířem naší dlouhodobé vize trvalé udržitelnosti, a proto nemohu dostatečně zdůraznit významnost tohoto milníku. Je fascinující vidět, jak daleko už jsme došli v relativně krátké kapitole dlouhé historie společnosti Bridgestone.“

„Sto procent bylo cílem po dlouhou dobu, ale z hlediska snižování emisí a v dalších oblastech nás čeká ještě hodně práce. Nechť nám tedy tento úspěch slouží jako motivace do dalšího úsilí na cestě k novým splněným cílům,“ dodal Tiberio.