BNEF: Trh akumulace energie čeká obří boom, a to nejen kvůli 50% poklesu cen baterií

Analytická společnost Bloomberg New Energy Finance (BNEF) nedávno zveřejnila nové odhady růstu trhu s bateriemi. Podle nové analýzy by se do roku 2040 výkon i celková kapacita bateriových úložišť mohla zvýšit zhruba stodvacetinásobně. Důvodem obřího růstu je očekávaný výrazný pokles cen baterií v souvislosti s poptávkou po elektromobilech a změnách na trhu s elektřinou.

Ads-Tec


Optimismus v sektoru akumulace energie 
Podle analytiků BNER se v roce 2018 ve světě instalovaly bateriové systémy skladování energie (BESS) o kapacitě a výkonu ve výši 9 GW/17 GWh. Do roku 2040 se má objem instalací nových BESS zvýšit o více než stodvacetinásobek na 1095 GW/2850 GWh.

Celkové investice v oboru akumulace energie se v souvislosti s růstem trhu vyžádají hodnotu cca 600 až 700 miliard amerických dolarů. Nárůst trhu bude tažen  zejména rostoucí poptávkou zejména ze sektoru elektromobility a stacionárních úložišť energie z obnovitelných zdrojů energie.

Růst trhu bude umožněn díky dalšímu očekávanému poklesu cen lithium-iontových baterií. 
V období 2010–2018 náklady na instalaci lithium-iontových baterií poklesly o 85 %. BNEF ve své predikci očekává, že cena lithium-iontových baterií bude do roku 2030 snížena o polovinu.

„Budoucí boom BESS bude způsoben zejména velkokapacitním systémy skladování energie, než domácími bateriemi v segmentu za elektroměrem,“ tvrdí autor studie, Yayoi Sekine, analytik BNEF v oblasti akumulace energie.

Různorodé využití baterií

V budoucnosti se budou baterie využívat v čím dál tím více případech. Mezi konkrétní případy patří tzv. Shift Loading (přesouvání špiček odběru energie do doby, kdy je dostatek levné solární či větrné energie), nebo Peak-Shifting (regulování odběrových špiček). 

Dalšími hodně užívanými aplikacemi budou možnosti energetické arbitráže, kdy si zákazníci budou pořizovat baterie kvůli úsporám za nákupu elektřiny v době nízkých tarifů s tím, že tuto elektřinu budou spotřebovávat v době energetických špiček.

„V blízké době se stane kombinace zejména fotovoltaických elektráren s bateriemi hlavním hybatelem pro rozvoj trhu akumulace energie. Takto vznikne nové éra dobře „řiditelných“ obnovitelných zdrojů, které umožní vzájemné kontrakty mezi provozovateli zelených elektráren a provozovateli energetických sítí,“ komentuje Logan Goldie-Scot, vedoucí oddělení akumulace energie v BNEF.

Největším trhem v oblasti akumulace energie je se v roce 2019  stala Jižní Korea. V brzké době by se ale situace na trhu změní. Lídry trhu se stanou USA a Čína. Za nimi by měly následovat velké vyspělé trhy jako Německo, Japonsko, Francie, Velká Británie a Austrálie.

Klíčová změna v rozvoji energetiky

V současnosti probíhá zásadní proměna v energetickém systému a také v dopravním sektoru. Klesající náklady na investice do větrných a solárních elektráren v kombinaci se zlevňujícími bateriemi povedou k tomu, že do roku 2040 budou tyto systémy tvořit až 40 % ve výrobě elektřiny oproti 7 % v současnosti. Mezitím dojde až k 30% nárůstu elektromobility na podílu všech dopravních prostředků (oproti 0,5 % v současnosti), což bude mít dramatický vliv na rozvoj výroby baterií ve světě. 

Poptávka po BESS vzroste v blízké budoucnosti tak, aby vyrovnala rostoucí podíl proměnlivých obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny a celkovou bilanci energetického sektoru. Právě bateriové systémy  budou preferovány pro řízení dynamicky se měnící nabídky a poptávky v energetickém mixu.

BESS se podle analýzy společnosti BNEF stanou také praktickou náhradou za výstavbu nových energetických sítí či jejich posilování. Zejména domácí baterie v segmentu za elektroměrem se stále ve výraznější míře stanou poskytovatelem regulačních služeb pro potřeby provozovatelů energetických sítí.