BNEF: Náklady na litiové baterie poklesnou o více než 50% do roku 2030

Instalovaný celosvětový výkon systémů skladování energie (SSE) vzroste do roku 2040 více než stonásobně. Boom trhu SSE potáhne elektromobilita a také potřeba akumulace pro energii z obnovitelných zdrojů. Uvádí to aktuální report společnosti agentury Bloomberg New Energy Finance (BNEF).

BNEF


Prudký růst trhu

Zatímco v roce 2018 byly ve světě instalovány SSE o výkonu a kapacitě ve výši 9 GW/17 GWh, podle analytiků BNEF se trh SSE do roku navýší až na 1 095 GW/2 850 GWh. Prudký růst SSE zejména v segmentu lithiových baterií bude vyvolán boomem elektromobility a potřebou vyrovnání výkonových špiček v sítí v důsledku rozvoje obnovitelných zdrojů energie (OZE).

Rozvoj SSE umocní také další pokles nákladů na jejich instalace. V letech 2010 až 2018 poklesly ceny lithiových bateriových systémů o 85 %, do roku 2030 lze podle předpovědi BNEC očekávat další až 50% pokles baterií. Budoucí světový růst trhu SSE vyvolá podle odhadů BNEF investice v objemu 662 miliard USD (přibližně 15,2 bilionu korun).

Nové aplikace

Podle analýzy BNEF budou SSE využívány v dalších nových aplikacích a byznysových modelech. Kromě Peak-Shavingu (tj. vyhlazování odběrových špiček), Peak-Loadingu (tj. přesouvání odběru energie do doby, kdy platí levnější tarify elektřiny) se také rozvine více tzv. Arbitráž, kdy si zákazníci budou pořizovat baterie kvůli nakupování elektřiny v době, kdy je levnější s tím, že jí budou spotřebovávat později v době špiček, kdy její cena bude dosahovat vyšší cenové úrovně.

Podle analytiků BNEF se největšími světovými trhy v oblasti SSE stanou Čína a USA. Důvodem je prudký rozvoj sektoru větrných a solárních elektráren  v těchto zemích. V budoucnosti bude 10 tvořit téměř tři čtvrtiny globálního trhu s úložnými systémy. Po USA a Číně se třetím největším trhem v sektoru SSE stane Jižní Korea. Dalšími velkými trhy se stanou Indie, Německo, latinská Amerika, jihovýchodní Asie, Francie, Austrálie a Spojené království.
 
Baterie jako klíč pro energetickou transformaci

Report BNEF zdůrazňuje, že v současnosti probíhá zásadní energetický přechod v elektroenergetickém sektoru a dopravě. Klesající náklady větrných a solárních elektráren a bateriových systémů povedou k tomu, že větrné a solární elektrárny budou v roce 2040 mít na výrobě světové elektřiny podíl téměř 40 % oproti současnosti, kdy je to cca 7 %. Do roku 2040 budou elektromobily  tvořit až třetinu vozového parku, což vyvolá velkou poptávku po nových výrobních bateriových kapacitách.

SSE na bázi lithiových akumulátorů podle BNEF umožní rostoucí podíl elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů. Zároveň budou často preferovány jako způsob, jak spárovat dynamickou nabídku a poptávku.

„Společnosti a provozovatelé energetických sítí již v současnosti díky bateriím uzavírají nový typy obchodních smluv, které zavádějí „novou éru tzv. říditelných OZE“. Právě kombinace akumulace a OZE se stane novým motorem budoucího rozvoje sektoru zelené energetiky,“ uzavírá Logan Goldie-Scott, Senior analytik v oblasti akumulace energie společnosti BNEF.