Bloomberg: Fotovoltaické elektrárny se v roce 2019 staly nejvíce instalovaným zdrojem na světě

Fotovoltaické  a větrné elektrárny podle aktuální studie „The Power Transition Trends 2020“ poradenské společnosti Bloomberg New Energy Finance (BNEF) představovaly v roce 2019 dvě třetiny nového instalovaného výkonu ve světové energetice. Největší zájem loni investoři projevili o fotovoltaiku, na kterou připadlo více než 45% nově instalovaného výkonu.

Zdroj: WinSolEnergy

Zdroj: WinSolEnergy

 

Největší zájem byl o fotovoltaiku

Podle BNEF se v roce 2019 ve světě instalovalo 265 GW nových zdrojů,  přičemž 45 % připadlo na solární elektrárny, které tak v tomto ohledu předčily všechny zbylé typy elektráren. Nicméně i přes prudký růst instalovaného výkonu solárních elektráren v posledních 10 letech se tyto zdroje podílejí na globální výrobě elektřiny stále pouze z 2,7 %.

Celková globální instalovaný výkon solárních elektráren vzrostl z 43,7 GW v roce 2010 na 651 GW v roce 2019. Nicméně, z pohledu globálního instalovaného výkonu se solární elektrárny dostaly na čtvrté místo před větrné elektrárny (644 GW). Největším zdrojem stále zůstávají s velkým náskokem uhelné elektrárny (2 089 GW), následované plynovými (1 812 GW) a vodními elektrárnami (1 160 GW).

V roce 2019 se dle analytiků BNEF ve světě instalovalo 118 GW nových fotovoltaických elektráren. Celkově 81 zemí světě vloni postavilo nejméně 1 MW solárních elektráren. Větrné a solární elektrárny vloni ve světě představoly 75 % nového instalovaného výkonu.

„Prudký pokles investičních nákladů na výstavbu nových solárních elektráren, zejména panelů, zpřístupnil tuto technologii pro střešní i pozemní instalace. Proto se fotovoltaika stala loni celosvětovým fenoménem,“ říká Luiza Demôro, analytička společnosti BNEF, která je spoluautorkou studie.

Ústup uhlí

Z pohledu výroby elektřiny je podíl solárních elektráren v globálním měřítku významně nižší vzhledem k nízké dosahované době využití instalovaného výkonu. Podle BNEF byl podíl solárních elektráren na globální výrobě elektřiny v roce 2019 zhruba 2,7 %, před deseti lety dosahoval 0,16 %.

Rok 2019 také přinesl první meziroční pokles v globální výrobě elektřiny z uhelných elektráren od roku 2015, když ve srovnání s rokem 2018 klesla o 3 % na 9 200 TWh. Ve srovnání s rokem 2010 se nicméně jedná o 17% nárůst.

Od roku 2010 odstaveno 113 GW uhelného výkonu, proti tomu bylo však do provozu uvedeno 691 GW nových uhelných zdrojů. Loni bylo do provozu uvedeno 39 GW nových uhelných elektráren, což je více než dvojnásobek ve srovnání s rokem 2018.

„Bohatší země rychle odstavují staré a často neúčinné uhelné elektrárny, jelikož nemohou konkurovat novým plynovým elektrárnám a obnovitelným zdrojům. Nicméně v méně rozvinutých zemích, zejména v jižní a jihovýchodní Asii, jsou stále nové a více účinné uhelné elektrárny připojované k síti – často s finanční podporou čínských a japonských poskytovatelů financování,“ uvedl Ethan Zindler z BNEF.