Blahoslav Němeček byl jmenován novým partnerem v EY se zodpovědností za energetiku

Blahoslav Němeček se stal novým partnerem týmu poradenství pro klienty z odvětví energetiky v regionu střední a jihovýchodní Evropy v společnosti Ernst & Young (EY). V EY se od roku 2012 věnuje mezinárodním integračním projektům v elektroenergetice a plynárenství, tvorbě strategií pro regulované i neregulované subjekty v energetice napříč Evropou a spolupracuje s orgány státní správy na tvorbě nové energetické legislativy. 

Ernst Young

Expert na energetiku


Němeček se podílel rovněž na mnoha úspěšných transakcích v energetice v regionu. Blahoslav se v současné době se zaměřuje především na téma digitalizace sektoru a dekarbonizace. Nejraději se věnuje designu trhu.

V minulosti Němeček působil jako zakladatel a místopředseda Energetického regulačního úřadu (ERÚ), jako člen Rady regulátorů Agentury pro spolupráci energetických regulátorů (ACER) a zástupce Energetického regulačního úřadu v Radě evropských energetických regulačních orgánů (CEER). 

Němeček vystudoval Elektrotechnickou fakultu na Českém vysokém učení technickém v Praze, kde získal inženýrský a později rovněž doktorský titul v oboru Ekonomika a řízení v energetice. Na University of Florida absolvoval program na regulaci utilit a strategie v energetice. 

Němeček hovoří plynně anglicky a rusky. Je ženatý a má 3 děti. Ve volném čase pečuje o koně a věnuje se sportu. Stále si rád zahraje lední hokej, zazávodí na horské kole nebo podnikne cyklistickou expedici, kterých má na svém kontě několik.