Birol (IEA): Podpora investic do OZE je nejlepším řešením v boji proti vysokým cenám elektřiny

Investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) je nutné do konce tohoto desetiletí ztrojnásobit, pokud chce svět účinně bojovat proti změnám klimatu a udržet nestabilní trhy s energií pod kontrolou. Uvedla to ve své aktuální zprávě Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

O novinkách  a trendech v oblasti fotovoltaiky, akumulace a OZE můžete diskutovat s experty na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze. 

Zdroj: Siemens

Energetika je klíčem proti změnám klimatu

Mezinárodní energetická agentura (IEA) zveřejnila svou výroční zprávu World Energy Outlook letos již na podzim. Hlavním cílem je poskytnout expertům a politikům data pro rozhodování v předstihu před klimatickou konferencí OSN, která začíná za dva týdny v Glasgow. 

Jedním z hlavních závěrů analýzy je zjištění, že aktuální klimatické přísliby států světa pokrývají méně než 20 % objemu, které je potřebné do roku 2030 dosáhnout, aby svět dosáhl v roce 2050 klimatické neutrality a udržel se tak na cestě ke zvýšení průměrné globální teploty o maximálně 1,5 ° C (do roku 2100, oproti předindustriální době).

Energetika musí být jádrem řešení opatření proti změnám klimatu, protože je zodpovědná za ¾ emisí, jež již zvýšili globální teplotu o 1,1°C. Díky tomu i díky potenciálu obnovitelných zdrojů tlak na transformaci v energetice v příštích desetiletích nepoleví.

Evropská unie má stanovený cíl dosažení uhlíkové neutrality v roce 2050. Hlavním předpokladem je zásadní zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě.

Česko musí zvýšit podíl OZE na spotřebě energie na dvojnásobek

„Pro Česko z toho minimálně vyplývá potřeba zvýšit podíl obnovitelných energií na spotřebě do roku 2030 na zhruba dvojnásobek. Největší rezervy máme v rozvoji solární a větrné energie, ale potenciál k rozvoji je v ČR u všech druhů obnovitelných zdrojů. Pro využití takového dostupného potenciálu je ale nedostatečný dosavadní přístup státu, který by měl obnovitelné zdroje propagovat a vytvářet vhodné podmínky. Obce, domácnosti i podniky energii z obnovitelných zdrojů chtějí,” uvedl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

„Obnovitelné zdroje jsou řešením proti vysokým účtům za energie. Každá kilowatthodina vyrobená z obnovitelných zdrojů ušetří zákazníkům náklady na energie, na které mají vliv celkově drahé fosilní zdroje i dostupnost dostatečných zásob plynu, kterou pozorujeme v poslední době. Rychlý a pro všechny sociální skupiny dostupný rozvoj obnovitelných zdrojů je proto důležitý i pro spotřebitele,” dodal Chalupa.

Odklon od fosilní energetiky

Investice do obnovitelných zdrojů energie (OZE) je nutné do konce tohoto desetiletí ztrojnásobit, pokud chce svět účinně bojovat proti změnám klimatu a udržet nestabilní trhy s energií pod kontrolou. Uvedla to ve své dnešní Mezinárodní agentura pro energii (IEA).

Podle IEA byl dosažen pokrok v odklonu od fosilních paliv. Svět více spoléhá na větrnou a solární energii a elektromobily zaznamenávají prodejní rekordy. Svět však neinvestuje dostatečně, aby uspokojil své budoucí energetické potřeby. Výdaje související s přechodem na novou energetiku se postupně zvyšují, ale stále nedosahují výše, která je zapotřebí k uspokojení rostoucí poptávky po energii udržitelným způsobem.

Ekonomické oživení z pandemie nemoci covid-19 však také zvýšilo využití ropy a uhlí, varuje zpráva IEA. Spalování fosilních paliv vytváří emise oxidu uhličitého, skleníkového plynu, který podle vědců může za změny klimatu.

Agentura upozornila, že obnovitelné zdroje, jako solární, větrné a vodní elektrárny, spolu s bioenergií musí tvořit mnohem větší podíl při oživení investic do energie po pandemii. Obnovitelné zdroje se budou letos na nových investicích do energetické kapacity podílet dvěma třetinami.

Ředitel IEA Fatih Birol upozornil, že výsledkem současných slibů vlád bude snížení emisí do roku 2030 pouze o 20 procent. Aby se podařilo snížit emise do roku 2050 na čistou nulu, je potřeba v příštím desetiletí ztrojnásobit investice do čisté energie a infrastruktury. Většina těchto výdajů by měla být vynaložena v rozvojových a rozvíjejících se zemích, kde však jejich financování ohrožuje zdravotní krize. Cesta k dosažení čisté nuly je tak podle agentury tenká, ale dosažitelná.

O novinkách  a trendech v oblasti fotovoltaiky, akumulace a OZE můžete diskutovat s experty na  konferenci Smart Energy Forum ve čtvrtek 11. listopadu v Praze.