BILLA spouští netradiční projekt výroby a sdílení energie

Společnost BILLA na přichází na Slovensku s horkou „ENERGO“ novinkou. Letos se společnost oficiálně stala výrobcem elektřiny a je tak prvním subjektem na Slovensku, který má povolení na výrobu a sdílení čistě výrobené elektřiny. BILLA totiž na svých střechách vlastní na Slovensku několik fotovoltaických elektráren.

Zdroj: BILLA Slovensko

Průkopnický projekt v oblasti sdílení energie

Od letošního června patří BILLA Slovensko mezi slovenské průkopníky, kteří úspěšně vytvořili skupinu ekologického sdílení elektřiny. Přebytečnou energii ze solárních panelů BILLA Slovensko efektivně sdílí s dalšími odběrnými místy, čímž výrazně šetří přírodní zdroje.

„Dalším úspěchem společnosti BILLA Slovensko v posledních měsících je postupné spouštění lokálních fotovoltaickcých zdrojů o výkonu 3 MWp, přičemž největší jednotlivý střešní lokální zdroj má výkon 2 MWp na střeše logistického centra v Seredi. Do konce letošního roku chceme spustit celkem 30 lokálních zdrojů na jednotlivých prodejnách s celkovým výkonem více než 6 MWp,“ říká Stanislav Stančík, Energy Teamleader ve společnosti BILLA Slovensko.

V následujících měsících BILLA Slovensko zapojí do své skupiny pro sdílení elektřiny všechny spuštěné fotovoltaické systémy, včetně unikátního solárního systému na logistickém centru v Seredi.  Jedná se o největší fotovoltaickou instalaci zařízení o výkonu 2,5 MWp na jedné střeše ve středoevropském regionu. Panely bylo instalovány nejen na střeše, ale i na fasádě budovy.

„Pro společnost BILLA Slovensko je to první velký krok k soběstačnosti v oblasti elektrické energie. Je to krok správným směrem a investice pro budoucí generace, pro udržitelnou budoucnost,“
doplňuje Stanislav Stančík.

Sázka na sdílení energie

Během dne vzniká v důsledku provozu fotovoltaik přebytek elektřiny, který nelze spotřebovat v běžném provozu. Proto se energetický tým společnosti BILLA začal touto problematikou sdílení vyrobené energie. A to již před 2 roky s výrazným předstihem před státní legislativou, která tuto možnost zavedla na Slovensku až letos v lednu.

„Již v roce 2021 jsme vypsali výběrové řízení na pilotní projekty fotovoltaických elektráren, které měly standardizovaný výkon a počítaly s energetickými přebytky v prodejnách,“ říká Stanislav Stančík. „V rámci rekonstrukcí prodejen bylo nutné kvůli fotovoltaice postupně upravit i statiku a nosnost střech“.

Jakmile to bylo možné, BILLA Slovensko oficiálně zaregistrovala svou skupinu pro sdílení elektřiny v nově zřízeném státním Energetickém datovém centru (EDC), které umožňuje transparentní sledování a řízení spotřeby elektřiny u našich východních sousedů. Spojením centrálně uložených a distribuovaných dat EDC rovněž usnadňuje další rozvoj inteligentních řešení na trhu s elektřinou.

„Výjimečnost naší skupiny pro sdílení elektřiny spočívá v tom, že přebytky elektřiny vyrobené fotovoltaickými panely v konkrétní budově jsou následně spotřebovány jinde, prozatím ve vlastních provozech a prodejnách. Tímto způsobem efektivně využíváme veškerou energii vyrobenou ze slunce, čímž výrazně snižujeme naši uhlíkovou stopu. Zároveň se tak přibližujeme k naplnění našich dlouhodobých ekologických cílů, kterými jsou snížení emisí oxidu uhličitého o 30 % do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2040,“ uzavírá Stančík.