Verdikt soudu: ERÚ musí uhradit náhradu škody pro solární elektrárnu

Krajský soud v Brně potvrdil v polovině února bezprecedentní rozhodnutí Okresního soudu v Jihlavě ohledně náhrady škody solární elektrárně, která byla v roce 2015 na dva měsíce mimo provoz z důvodu odebrání licence k výrobě elektřiny. Škodu za více než osm milionů Kč musí firmě zaplatit Energetický regulační úřad.

Zdroj:: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

Právní precedens

Aktuální rozhodnutí soudu ve věci náhrady škody solární elektrárně v Jihlavě představuje první podobný případ vůbec.

Licenci k výrobě elektřiny získal provozovatel elektrárny od Energetického regulačního úřadu v prosinci roku 2010. O pět let později však rozhodnutí o udělení licence na podnět Nejvyššího státního zástupce Krajský soud v Brně zrušil.

Proti tomuto kroku se provozovatel FVE bránil kasační stížností k Nejvyššímu správnímu soudu. Výsledkem bylo zrušení rozhodnutí krajského soudu, který se musel případem dále zabývat.

Ani státní úřady nesmí jednat svévolně

V září 2016 soud žalobu o zrušení licence provozovateli definitivně zamítl. Přesto však nemohla být elektrárna v období od 3. června 2015 do 10. srpna 2015 v provozu, což jejímu provozovateli způsobilo milionovou škodu.

“Provozovatel proto chtěl vůči Energetickému regulačnímu úřadu uplatnit nárok na náhradu škody za ušlý zisk v období, kdy musela být elektrárna kvůli odebrání licence mimo provoz. Úřad však nárok dobrovolně neuznal,” popisuje advokátka Anna Francová z kanceláře Frank Bold Advokáti, která provozovatele zastupovala.

Poškozená společnost se proto rozhodla podat žalobu na náhradu škody způsobené ztrátou licence k Okresnímu soudu v Jihlavě. Ten nárok na náhradu škody provozovateli elektrárny uznal.

Jak vyplynulo ze samotného průběhu řízení, jednalo se o první spor, kde se za těchto okolností rozhodovalo o náhradě škody. Energetický regulační úřad se proti rozhodnutí odvolal, avšak závěr soudu prvního stupně odvolací Krajský soud v Brně letos v únoru potvrdil.  

“Tímto výjimečným rozhodnutím v takto skutkově vymezené věci soud dle našich informací vůbec poprvé potvrdil, že ani státní úřady nesmí jednat svévolně a pokud provozovateli neoprávněně odeberou licenci k výrobě elektřiny, musí mu ušlý zisk doplatit,” doplňuje vedoucí advokát z Frank Bold Advokáti Petr Prachař.