Betonová věž jako nový převratný koncept skladování energie?

Velkokapacitní skladování energie nejsou pouze lithiové baterie nebo průtočné akumulátory. Zcela novou technologií, která svým pojetím připomíná velkou přečerpávacích vodních elektráren, uvádí na  trh švýcarský startup Energy Vault. Do tohoto projektu už invstovala přes 100 milionů dolarů japonská společnost SoftBank.

Energy Vault

Skladování energie s využitím jeřábu a betonových kvádrů

Společnost Energy Vault svůj systém založila na využití zemské gravitace a kinetické energie pro dlouhodobou akumulaci energie z obnovitelných zdrojů energie. Díky příznivým nákladům na pořízení, vysoké účinnosti (ca 80-90%) a velké životností (přes 30 let) nabízí Energy Vault rekordně nízké cena akumulované energie na úrovni cca 0,06 €/kWh.

Obří akumulátor Energy Vault je v podstatě  automatický jeřáb, který v dobách levné energie staví z betonových kvádrů věž o výšce až 150 metrů. A když se energie nedostává, spouští zase závaží k zemi a vyrábí při tom proud.
Jak to funguje?

Vývojáři Energy Vault se tak inspirovali u přečerpávacích vodních elektráren. V nich se elektřina skladuje v potenciální energii vody přečerpané v době nižší poptávky na nějaké vysoké místo. Avšak v případě Energy Vault se nejedná o kapitálově poměrně náročnou stavbu na rozdíl od vodních přečerpávacích elektráren, jejichž výstavbu hlavně ve vyspělých zemích ještě prodraží zdlouhavé schvalovací řízení podobných projektů. 

Záměrem Energy Vault je postavit věž, na které se nachází jeřáb, či přesněji několik automatizovaných jeřábů, které přemísťují betonové kvádry. V době nižší poptávky  jeřáby automaticky zvedají jednotlivé „kvádry“ a kladou je na sebe. 

Naopak, v době zvýšené poptávky by dělaly přesný opak – a při spouštění závaží by pak motory jeřábů vyráběly elektřinu pro síť. Takový proces samozřejmě nemůže být bez ztrát. Podle Energy Vault má celý systém celkovou účinnost je kolem 85 %.

Možné nedostatky?

Za prvé se dá říci, že celý systém má relativně nízkou energetickou hustotu.  Jinak řečeno, betonová „baterka“ musí být extrémně veliká, aby měla nějaký význam pro skladování energie. Ale obdobný problém mají i přečerpávací elektrárny, ale voda se v krajině dá „skladovat“ méně nápadně než betonové bloky. 

Oproti tradičním lithiovým bateriím, které mají reakční dobu v řádu sekund, bude mít systém Energy Vault nepochybně pomalejší reakční schopnost. Na druhou stranu životnost „betonové baterie“ je přes 30 let a dokáže se výkonově škálovat v rozsahu20-35-80 MWh. Oproti lithiovým bateriím systém nabízí kontinuální dodávku elektřiny po dobu 8-16 hodin.

První projekty

Nápad švýcarské firmy Energy Vault se již testuje v praxi. Energetická věž už roste u Milána, přispívá na ni italská energetická skupina Enel. Podle šéfa společnosti může systém dodávat elektřinu 60 tisícům domácností po dobu 16 hodin. 

Další pilotní projekt o výkonu 35 MWh má brzy vyrůst v Indii. Na její realizaci se bude kromě Energy Vault podílet místní energetická společnost Tata Power.

Nová technologie Energy Vault vzbudila zájem obří japonské společnosti SoftBank, která staví obří solární a větrné elektrárny po celém světě.  Minulý týden SoftBank do rozvoje technologie Energy Vault investoval více než 100 milionů USD.