Beneš (ČEZ): K dalšímu rozvoji OZE u nás přispěje i modernizační fond

Rok 2020 zásadně poznamenala pandemie covid-19. I v tuto chvíli e jasné, že se s ní budeme potýkat také letos a to ve všech sférách života i podnikání. V ekonomice se dotkne každého z nás, bude se týkat nejen služeb, ale i výroby a samozřejmě i sektoru energetiky. Vedle koronakrize je však pro světovou ekonomiku a energetiku určující i trend dekarbonizace. Co se tedy bude letos v energetice dít?

Zdroj : ČEZ a.s.

Zdroj : ČEZ a.s.

#CO2FREE

I letos bude pokračovat omezování produkce skleníkových plynů a přechod na bezemisní zdroje. Evropská unie koncem loňského roku ještě zpřísnila klimatické cíle – lídři evropských zemí se shodli na omezení emisí do roku 2030 o minimálně 55 % oproti roku 1990. To bude mít dopady i na ceny emisních povolenek a výrobu elektřiny z uhlí.

My budeme pokračovat v plánu transformace našich zdrojů na bezemisní energetiku. Letos ukončíme výrobu elektřiny v elektrárně Mělník 3 o výkonu 500 MW, zároveň jsme ke konci loňského roku divestovali elektrárnu Počerady s instalovaným výkonem 1000 MW. 

Celosvětový růst podílu obnovitelných zdrojů

Už v minulém roce se rekordně zvýšila kapacita obnovitelných zdrojů energie a podle předpokladu Mezinárodní energetické agentury poroste výroba elektřiny z OZE v letošní roce ještě více. Lídry ve využívání obnovitelných zdrojů jsou Čína, země Evropské unie a USA.

K dalšímu rozvoji OZE u nás přispěje i modernizační fond, který bude zřejmě možné využít již letos.

Příprava nového jaderného zdroje

Česká vláda by měla letos rozhodnout o vypsání výběrového řízení na nový jaderný zdroj v elektrárně Dukovany. Bez jeho výstavby nebudeme schopni splnit evropské klimatické cíle ani nahradit chybějící elektřinu z postupně odstavovaných uhelných elektráren.

Ve Skupině ČEZ na přípravě tendru pracujeme od roku 2011 a máme hotovou veškerou potřebnou dokumentaci. 

Autor: Daniel Beneš, Generální ředitel a předseda představenstva ČEZ a.s.