Beneš (ČEZ): Ekonomické oživení bude založeno na digitálních a zelených řešeních

Portugalsko, které po Německu převzalo půlroční štafetu předsednictví Radě Evropské unie, má vedle boje s pandemií covid-19 jasnou prioritu – a tou je postavit Evropskou unii do čela boje za klima. „Portugalci se chtějí se zaměřit na znovuoživení evropské ekonomiky a plnění emisích cílů a tyto dvě témata spojují. Ekonomické oživení bude podle nich založeno na digitálních a zelených řešeních,“ komentuje na svém LinkeIn profilu Daniel Beneš, CEO a předseda představenstva společnosti ČEZ a.s..

Zdroj: ČEZ a.s.

Zdroj: ČEZ a.s.

Dekarbonizace je prioritou

Proto je jednou z hlavních priorit Portugalsku dokončení a přijetí nového klimatického zákona. Splnění tohoto cíle samozřejmě nebude jednoduché, ačkoli se dekarbonizace již nyní výrazně promítá do všech evropských politik.

Na konci loňského roku zpřísnily členské státy unie cíl na minimálně 55% snížení emisí CO2 do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990. Nyní budou pokračovat jednání o konečné podobě klimatického zákona i s Evropským parlamentem, který požaduje zpřísnění emisních cílů na 60 %.

Důraz na využití zeleného vodíku 

V oblasti energetiky musí portugalské předsednictví připravit změny v obchodování s emisními povolenkami. Stávající systém musí reagovat jednak na navyšování emisních cílů, zpoplatnění CO2 v importovaném zboží (ve zkratce CBAM, tedy Cross Border Adjustment Mechanism) a případné zahrnutí dalších sektorů, zejména dopravy.

Předsednická země chce řešit i energetickou účinnost a nový systém zdanění energií, který má podpořit dekarbonizaci. Důležitým tématem pro všechny evropské země, a tedy i pro Českou republiku, bude i využití zeleného vodíku v dopravě, chemickém průmyslu a výhledově i při energetické transformaci.