Bateriové úložiště jako součást moderního podniku?

Ve čtvrtek 4. května se do jesenické společnosti Fenix Group sjeli zástupci 14 firem z regionu Olomouckého a Pardubického kraje, aby si vyslechli novinky a zkušenosti s fungováním bateriového úložiště v průmyslové výrobě, které firma vyvíjí, vyrábí a využívá ve svém provozu. Smyslem akce bylo sdílení zkušeností a dobré praxe v klíčové oblasti, kterou je energetické zajištění průmyslových provozů s využitím potenciálu bateriového úložiště.

Zdroj: AERS s.r.o.

Výměna praktických zkušeností

Účastníci se v průběhu neformálně pojaté akce mohli dozvědět, jakou cestou společnosti Fenix dospěla do pozice lídra v oblasti projektů zaměřených na energetické úspory a udržitelnost, a to nejen v průmyslové oblasti, ale pro domácnosti.

Stěžejním bodem programu, který všechny zajímal nejvíce, byly konkrétní zkušenosti s bateriovými úložišti, které hostitel přiblížil jak z pohledu uživatele, tak i vývojáře a výrobce. Díky tomu přítomní mohli ocenit bohatá data, znalosti a kvalifikovaná doporučení ohledně aplikování bateriových úložišť.

Názornost a praktičnost akce podtrhla také exkurze, díky které bylo možné prohlédnout si druhé největší průmyslově využívané bateriové úložiště u nás, včetně výrobních prostor.

Nekonečný „evergreen“

Důležitým a diskutovaným tématem byl také potenciál této technologie do budoucna. A ten se jednoznačně jeví jako vysoký, jelikož řeč je o pokročilých formách „skladování“ energie, která se dobíjí či čerpá v době, kdy je to z pohledu nastavené energetické politiky podniku nejvýhodnější.

V rámci průběžné i závěrečné diskuse měli zástupci firem možnost doptávat se na podrobnosti. Jedno téma se však jako evergreen zmiňovalo i zde.

Jedná se o  nesoulad mezi potenciálem firem připravovat a investovat do inovačních energetických projektů s důrazem na obnovitelné zdroje, úspory a udržitelnost, a připraveností energetické přenosové soustavy integrovat a využívat tyto „nové“ zdoje.

Z pohledu spoluorganizátora byla potěšením také účast důležitých členů SPČR, mezi nimiž byly zástupci firem SHM, SIGMA Group, DT-Výhybkárna a strojírna, ALUKOV, ZLKL, CONTIPRO a KOMFI.

Iniciátorem a spoluorganizátorem akce bylo regionální zastoupení SPČR pro Olomoucký a Pardubický kraj, hostitelem a odborným průvodcem bylo vedení společnosti Fenix Group.