BASF navazuje partnerství s lídry obnovitelné energetiky

Ve spolupráci se společnostmi ENGIE, Vattenfall, Ørsted a RWE přechází BASF na obnovitelné zdroje elektrické energie. Tyto kroky BASF napomohou k dosažení klimatické neutrality do roku 2050.

Zdroj: BASF

 

Dosažení klimatické neutrality

BASF, největší evropská chemická společnost, nahrazuje ve svých provozech fosilní paliva elektrickou energií a přechází na bezemisní zdroje elektřiny. Jde o jeden z kroků, jimiž chce skupina do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 25 % ve srovnání s rokem 2018 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.

„Od roku 2030 plánuje BASF zavádět převratné technologie, jako jsou bezemisní výroba vodíku či elektricky vyhřívané krakovací jednotky. Tyto technologie předpokládají plnou elektrifikaci chemické produkce, která zvýší roční spotřebu evropské BASF z 9 terawatthodin přinejmenším na třínásobek až čtyřnásobek. Aby BASF svým závodům zajistila dostatečný a stabilní objem elektrické energie, navazuje partnerství s lídry obnovitelné energetiky,“ vysvětluje Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice

Dodávky zelené energie

Se společností ENGIE uzavřela BASF smlouvu o nákupu elektrické energie na dobu 25 let. V rámci této spolupráce poskytne ENGIE skupině BASF až 20,7 TWh elektrické energie. Na počátku se bude jednat o energii z pobřežních větrných elektráren, jež se nacházejí na španělském území. Výhledově bude moct ENGIE zapojit i další větrné parky, které se teprve budují.

BASF se rovněž v nedávné době dohodla se společností Vattenfall na zakoupení 49,5% podílu na větrné elektrárně Hollandse Kust Zuid s předpokládanou celkovou kapacitou 1,5 GW; z tohoto podílu přeprodá BASF přibližně polovinu společnosti Allianz.

BASF dále podepsala smlouvu na odběr elektrické energie v objemu 186 MW po dobu 25 let se společností Ørsted z plánované pobřežní větrné elektrárny Borkum Riffgrund 3 a se společností RWE realizuje BASF projekt, který zahrnuje vybudování pobřežní větrné elektrárny s kapacitou 2 GW.

Současně se BASF zabývá otázkou akumulace elektrické energie. Ve svém závodu v belgických Antverpách BASF úspěšně spustila systém tvoření čtyřmi akumulátory NAS®, uzpůsobenými pro stacionární skladování elektřiny. Na vývoji a tržním uvedení akumulátorů NAS® skupina BASF od roku 2019 spolupracuje s japonskou společností NGK Insulators.

„Tyto kroky jsou nedílnou součástí strategie udržitelné transformace. V zájmu dosažení klimatických cílů plánuje BASF investovat až 1 miliardu eur do roku 2025 a další 2–3 miliardy eur do roku 2030,“ uzavírá Filip Dvořák.