Až 400 miliard: Ministr průmyslu Havlíček hodlá podporovat čisté decentrální zdroje v kombinaci s akumulací

Ministr  Karel Havlíček (MPO) minulý týden prohlásil v rozhovoru pro ČT, že v rámci aktualizace Nové energetické koncepce (NEK) v České republice bude dominovat jádro a obnovitelné zdroje energie (OZE). „První krok je shodnout se na tom, jaký podíl budou mít jednotlivé zdroje energie, druhý je připravit jízdní řád, jak toho dosáhneme,“ řekl Havlíček.

Do podpory malé chytré decentrální energetiky na bázi fotovoltaických elektráren v kombinaci s akumulací stát podle Havlíčka uvolní v budoucnosti stovky miliard.

MPO


Dominance jádra v energetickém mixu

Podle Havlíčka energetická koncepce z roku 2015 není vůbec špatná, budoucí mix ale musíme stále upřesňovat ve vazbě na skutečnosti na trzích. „Budoucí energetický mix bude založen zejména na jádru, obnovitelných zdrojích a také na plynu,“ řekl Havlíček.

V horizontu příštím 25-30 let podíl jádra vzroste ze současných 30 % na cca 40-50 % a podíl OZE na cca 25-30 % „Kolem roku 2040 se bude cca 80% elektřiny vyrábět z tzv. bezemisních zdrojů, tj. z jádra a OZE,“ upřesnil Havlíček.

Z dřívějšího prohlášení ministra vyplývá, že v energetickém mixu zesílí pozice jádra vůči všem ostatním zdrojům. Podle Havlíčka jiná možnost ani není, pokud chce Česko utlumovat provoz uhelných elektráren.

Nový scénář rozvoje OZE

Havlíček dále uvedl, že vláda stále upřesňujeme finální technologický, časový i investiční scénář rozvoje energetiky. „Pokud se bavíme o více než pětinovém podílu OZE, pak musíme vědět, jak toho docílíme. Budu chtít vidět přesný jízdní řad, včetně souvisejících nákladů a rizik,“ dodal Havlíček.

Podle ministra je reálné, že v souladu s doporučením Evropské komise se do roku 2030 podíl OZE na výrobě elektřiny zvýší ze současným cca 14 % na 23 až 24 %. 

„Pokud se jedná o tzv. „soláry“, pak je nutné si uvědomit, že se v minulosti rozhodlo nesprávně ve smyslu podcenění řady skutečnosti, které vedly k tomu, že došlo ke značnému navýšení podpory na 28 miliard ročně, přičemž na výrobě energie se podílejí pouze 3% ročně,“ řekl ministr Havlíček-

To se Karlu Havlíčkovi zdá příliš. „Nechci říct, že je solár něco špatného. Chci říct, že se to špatně vymyslelo, špatně se to mezi roky 2005 a 2010 ukonalo,“ uvedl.

Až 400 miliard na chytrou energetiku a úspory

Havlíček zdůraznil, že stát počítá v budoucnosti s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU.

„Zaměříme se ale především na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidíme ve fotovoltaice na střechách rodinných domů, nebo malých a středních firem. Podporu umožníme solárním zdrojům v kombinaci s akumulací, přičemž umožníme energii nejen akumulovat, ale i prodávat jí zpět do sítě,“ zdůraznil Havlíček.

„Počítáme s tím, že fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energii budou napájet elektromobily. Toto je směr, na který se hodláme v podpoře orientovat,“ dodal Havlíček.

V následujících letech Česko získá ze strukturálních fondů EU až 500 miliard v letech 2020-2030. Z těchto fondů půjde až 75 % to tzv. „zeleného státu.“ Podle Havlíčku to bude reálně představovat částku ve výši cca 400 miliard. 

„V budoucnosti bude dostatek zdrojů na podporu OZE. Ale nebude to pouze na soláry, ale obecně na chytrou a čistou energetiku, a také na další typy OZE. Velká část dotací půjde také na úspory,“ uvedl Havlíček.

Akumulace dává velký smysl

Při nedávné návštěvě Českých Budějovic ministr Havlíček navštívil největšího tuzemského výrobce baterii společnost OIG Power. Ve firmě si prohlédl baterii BatteryBox, která v kombinaci s obnovitelnými zdroji nabízí velký potenciál pro racionální rozvoj decentrální energetiky a elektromobility.

„Toto je přesně to, co do budoucnosti dává velký smysl. Je to o akumulaci energie, decentralizaci. Jako stát máme extrémní zájem podporovat rozvoj OZE ve spojení s malými rodinnými domy a firmami, malými průmyslovými areály, školkami a školami,“  nedávno ministr Havlíček.

Celé prohlášení ministra Havlíčka si můžete prohlédnout na tomto videu.