Asociace vyzývají poslance k urychlenému projednání návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR včera vyzvaly Poslaneckou sněmovnu, aby nalezla ke sporným bodům návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie kompromis, který umožní neprodleně projednat návrh zákona na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny.

Zdroj: redakce

Riziko neschválení do voleb

Návrh zákona je klíčový pro nastavení podmínek pro dosažení cíle pro podíl obnovitelných zdrojů do roku 2030. Umožní financovat podporu elektřiny, tepla a biometanu z obnovitelných zdrojů a z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla i v příštím roce.

Svaz průmyslu a dopravy ČR a Hospodářská komora ČR upozorňují, že pokud nebude návrh zákona projednán na probíhající schůzi Poslanecké sněmovny, hrozí, že nebude schválen do konce roku a nepodaří se tak do voleb dokončit legislativní proces.

Neschválení zákona bude mít za následek ohrožení stávajících provozovaných zdrojů, plánovaných investic do ekologizace v oblasti teplárenství, plynárenství, elektroenergetiky i průmyslu, omezení možnosti přechodu z uhlí na nízkoemisní hospodářství a negativní dopady do státního rozpočtu, čerpání prostředků z evropských fondů a zejména na obyvatelstvo.

Sporná překompenzace podpory

Podle dostupných informací je jedinou otevřenou otázkou, která projednání NZPOZE blokuje, stanovení výše vnitřního výnosového procenta zejména v případě fotovoltaických elektráren vybudovaných v letech 2009 a 2010. Pro schválení návrhu zákona v tomto roce je nezbytné urychleně najít kompromis ve sporném bodu hodnoty IRR pro obnovitelné zdroje energie.

Teplárenské sdružení ČR proto vyzývá poslanecké kluby a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka k zodpovědnému přístupu, který by umožnil přednostní projednání zákona o podporovaných zdrojích energie ve 2. čtení na probíhající řádné schůzi Poslanecké sněmovny. 

„Rozumíme závažnosti nastavení výše vnitřního výnosového procenta při kontrole nadměrné podpory. Nicméně neustálé předkládání nových inovativních návrhů v nás budí spíše dojem snahy o zablokování přijetí novely zákona jako takové. Čtyři miliony lidí připojených na soustavy zásobování teplem se nesmí stát rukojmími nezvládnutého boomu fotovoltaiky v letech 2009 a 2010,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení České republiky Tomáš Drápela.

Na konci dubna Ministerstvo průmyslu a obchodu oznámilo, že připravuje upravený návrh NZPOZE, který na jedné straně zavede daň pro fotovoltaiky z let 2009 a 2010 a na druhé stanoví rozpětí pro povolený výnos mezi 8,4 a 10,6 procenta.

„Je to citlivá záležitost. Snažíme se najít kompromis, který bude možné ve sněmovně schválit,“ uvedl ministr Havlíček. Toto řešení považuje Komora OZE za přijatelný kompromis, který podporuje.