Asociace komunitní energetiky posiluje své řady o nové strategické partnery

Asociace komunitní energetiky ČR (AKE ČR) nově spolupracuje s neziskovou organizací IQRF Alliance z.s. a také se společnosti Unicorn. AKE ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit energetické komunity po celé České republice. Podporuje tím výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů a sdružuje energetické společnosti v oblasti komunitní energetiky.

Spolupráce s IQRF Alliance z.s.

Na základě podepsaného memoranda zúčastněné subjekty společně podpoří propagaci produktů a řešení FVE, které jsou využitelné v chytrých budovách, městech, zemědělství i průmyslu. Zmíněné partnerství výrazně přispěje k rozšíření povědomí o možnostech fotovoltaiky na tuzemském trhu.

Cílem neziskové organizace IQRF Alliance z.s. je podpora vývoje technologií, koncových produktů, softwaru, řešení, služeb a projektů založených na technologii IQRF®. Po 18 letech intenzivního vývoje technologie IQRF bylo oznámeno, že bude k dispozici Open IQRF jako první zcela otevřený a bezplatný standard IQRF pro bezdrátové mesh sítě. Jinými slovy, každý, kdo hledá spolehlivou a pokročilou technologii bezdrátových sítí s nízkou spotřebou energie, bude moci využívat výhod technologie IQRF.

„Mezi naše klíčové organizační priority patří zajištění nízké spotřeby energie. Na trhu působíme již mnoho let a aktivně se snažíme klást důraz na spolehlivost a pokrok u našich technologií. Proto vnímám partnerství s Asociací komunitní energetiky ČR jako velmi pozitivní počin. Komunitní energetika je neustále se rozvíjejícím odvětvím a nabízí mnoho perspektivních možností využití nových technologií. Věřím, že vzájemná spolupráce bude přínosem pro nás všechny,“ říká Ivona Spurná, tajemnice IQRF Alliance.

Další partnerství

AKE ČR rovněž oznamuje, že se jejím novým členem stala společnost Unicorn. Společnost Unicorn je renomovaná evropská firma, která poskytuje největší informační systémy a řešení v oblasti informačních technologií. Dlouhodobě se zaměřuje na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu pro své uživatele. Na trhu působí od roku 1990 a za tu dobu vytvořila řadu špičkových a komplexních řešení. Společnost je, mimo jiné, provozovatelem internetové služby Plus4U, prostřednictvím které nabízí široké portfolio služeb založených na robustních softwarových řešeních pro malé či střední podniky.

„Komunitní energetika je jednou z nejvíce perspektivních oblastí v současné energetice. Unicorn vstupem do asociace potvrzuje svůj záměr aktivně řešit problematiku energetických komunit a přinášet řešení, která umožní masivnější rozvoj tohoto odvětví energetiky jak v českém, tak celoevropském kontextu,“ uvádí Tomáš Molek, Senior Consultant ve společnosti Unicorn.

AKE ČR sdružuje příznivce komunitní energetiky s cílem posílit decentralizaci energetiky a vytvořit energetické komunity po celé České republice. Podporuje tím výrobu čisté energie z obnovitelných zdrojů a sdružuje energetické společnosti v oblasti komunitní energetiky. Jejím cílem je také zvýšit povědomí o komunitní energetice a o možnostech využití čisté energie z ekologických zdrojů.

„Přijmutí společnosti Unicorn za nového člena a uzavření partnerství s neziskovou organizací IQRF Alliance z.s. považuji za slibné kroky do budoucna. Díky tomu se na tuzemském trhu může účinněji zamezit vysoké spotřebě energie a oslovit širší skupina občanů, obcí nebo jiných firem, aby se zapojily do komunitní energetiky. Již nyní se těším na nastávající spolupráci a technologické inovace, které udají fotovoltaice zcela nový význam,“ uzavírá Patrícia Čekanová, prezidentka Asociace komunitní energetiky ČR.