Analýza využití decentralizovaných OZE pro rozšíření sítě nabíjecích a plnících stanic

Informace o projektu „Analýza potenciálu, scénářů a návrh využití decentralizovaných obnovitelných zdrojů pro rozšíření sítě nabíjecích a plnících stanic s cílem akcelerovat efekt mitigačních opatření v sektoru dopravy v Česku do roku 2030“ (TK01010202).

Zdroj: GreenWay

Návrh komplexního řešení

Projekt byl vybrán k veřejné podpoře v rámci první veřejné soutěže programu THÉTA. Řešení projektu bylo zahájeno v druhé polovině roku 2018 a ukončeno v roce 2021.

Cílem projektu bylo vytvoření komplexního návrhu řešení pro zapojení decentralizovaných výroben elektřiny z OZE, bioplynových stanic, vodních, větrných a fotovoltaických elektráren a případně i dalších výroben do sítě čisté mobility v ČR.

Hlavními výstupy projektu jsou rešerše a analýza zahraničních zkušeností se zapojením decentralizovaných OZE do systému čisté mobility; ověření existujících a návrh nových inovativní technická řešení; analýza právního a ekonomického prostředí; identifikace hlavních bariér a související návrhy legislativních změn; určení aktuálního a budoucího potenciálu využití decentralizovaných OZE; zjištění zájmu provozovatelů OZE o zapojení do budoucího systému; návrh optimálních lokalit dobíjecích a plnících stanic a doporučení dalších kroků k realizaci programu.

Příloha s dokumenty k projektu je ve formátu ZIP k dispozici na webu MPO.