Analýza: Velké korporace nedostatečně reportují o svých dopadech na životní prostředí

V Bruselu včera zveřejnila Alliance for Corporate Transparency pod vedením Franka Bolda – mezinárodního konsorcia právníkům pocházející z České republiky – přelomovou analýzu 1000 největších evropských firem v Evropě o kvalitě zveřejňování dopadů na životní prostředí, korupci a lidská práva. Analýza vzbudila velký zájem jak odborné veřejnosti, tak médií. O výsledcích informoval Reuters, New York Times a další světová média.

Zdroj: Pininterest

Zdroj: Pininterest

Průlomová analýza

Nikdo na světě doposud nezrealizoval velkou hloubkovou analýzu nefinanční části výročních zpráv velkých korporací. Nejdůležitější zjištění analýzy jsou, že 19 z 20 velkých firem zveřejňují informace o životním prostředí, lidských právech a korupci

 

V tomto ohledu je možné považovat implementaci směrnice o nefinančním reportingu za úspěšnou. Od roku 2018 většina společností rozšířila své výroční zprávy o témata životního prostředí, korupce, lidská práva. Většina firem se však vyhýbá tomu, aby veřejně deklarovala cíle ke zlepšení a následně informovala o jejich plnění.

 

Podle zveřejněné analýzy 82% firem má politiku zabývající se změnou klimatu, ale pouze 35% společností si stanovuje cíle v této oblasti. Pouze 28% společností reportuje o tom, jak plní své cíle v tématu snižování dopadů na globální oteplování.

 

Nejvíce sledované téma celosvětově – globální oteplování – nepřimělo velké společnosti k tomu, aby téma uchopily zodpovědně, jasně a zadaly si jasné cíle. To je zásadní odhalení analýzy.

Sporná politika na ochranu osobních údajů

84% ICT společností (sektor výpočetní a komunikační techniky) informuje o tom, že mají politiku na ochranu osobních údajů. Pouze 8% společností zveřejňuje, zda svoji politiku ochrany osobních údajů plní a s jakým úspěchem.

 

Data analýzy naznačují, že GDPR nařízení není bráno příliš vážně a společnosti s nejvyšší pravděpodobností systematicky nepracují na zvyšování ochrany osobních údajů.

 

„Výsledky výzkumu ukazují, že stávající právní předpisy EU nesplňují své cíle, a zdá se, že jediným způsobem, jak tento problém vyřešit, je určit, jaké společnosti by měly reportovat,” popisuje vedoucí sekce Odpovědné firmy ve Frank Bold Filip Gregor.

 

„Po zveřejňování cílů v oblastech ochrany životního prostředí, korupce či ochrany osobních údajů volají investoři. Trh, ne jen Evropská komise, žádá, aby veřejně obchodované společnosti byly transparentní. Firmy s kvalitními politikami a informacemi v těchto oblastech budou úspěšnější při získávání kapitálu,” říká ředitel konsorcia Frank Bold Pavel Franc.