Analýza: Brzy přijde revoluce ve vysloužilých bateriích pro energetiku

Lithiové baterie, které se používají v elektromobilech, jsou obvykle navrženy na desetileté používání, avšak během prvních pěti let ale dojde i přesto k výraznému poklesu jejich kapacity. Přesto vysloužilé baterií z elektromobilů i po deseti letech provozu budou mít dostatečnou kapacitu pro použití jako stacionární akumulátory v energetice. Tvrdí to nová studie poradenské společnosti McKinsey.

 

Obří potenciál pro akumulaci energie

Podle společnosti McKinsey se tak v souvislosti s rozvojem elektromobility objevuje nová příležitost, kterou je právě masové rozšíření vysloužilých baterií v energetice. Kapacita akumulace vytvořené tímto způsobem by mohly v roce 2030 dosáhnout více než 100 GWh.

Pokud má vzniknout nové odvětví stojící na využití použitých baterií, musí být podle McKinsey naplněno několik požadavků. Současné baterie v elektromobilech jsou obvykle „vyřazovány“, když ztratí cca 20 procent své kapacity. Zůstatková kapacita „vysloužilých baterií“ tak může být stále využita pro potřeby stacionární akumulace v energetice.

Využití vyřazených baterií z elektromobilů však má před sebou několik výzev. Baterie se totiž liší svou velikostí, chemickým složením a dalšími rysy. Podle společnosti se dá očekávat, že v roce 2025 bude po silnicích jezdit asi 250 nových modelů elektromobilů s bateriemi od více než 15 výrobců.

Právě výrobce by měli svou výrobu nastavit i s ohledem na druhotné využití baterií. McKinsey navíc dodává, že s celkovým poklesem cen baterií daným masovou výrobou a technologickým pokrokem se bude snižovat i rozdíl v cenách mezi použitými a novými bateriemi. Nicméně na to, aby použité baterie byly atraktivní, musí být tento rozdíl dostatečně vysoký. Tak, aby bylo stále atraktivní pracovat s použitými bateriemi s horším výkonem a menší kapacitou.

Nové standardy

Společnost McKinsey  předpokládá, že celý proces masového využívání baterií z elektromobilů musí stát i na přísnějších standardech týkajících se jejich kvality, bezpečnosti a výkonu. Na nich začíná pracovat řada subjektů a koalice firem, což by mělo přinést větší transparentnost do celé vertikály.

V současnosti neplatí závazné předpisy pro opětovné použití či recyklaci lithiových baterií z elektromobilů. McKinsey v této souvislosti zmiňuje společnost Renault, která jde se svými dodavateli někde cestou recyklování, někde cestou opětovného použití. Jejich výběr by měl přitom záležet na tom, která cesta je za daných okolností nejziskovější.

V budoucnu bude třeba řešit problém s miliony baterií použitých v elektromobilech. Již nyní tak vzniká odvětví, které se zaměřuje na jejich recyklaci či opětovné použití. Hodnotu, která se může v tomto odvětví skrývat, mohou odkrýt zejména firmy, které hledí dopředu, a pomoci jim v tom mohou regulátoři, kteří jednají stejně.

Většina expertů v současnosti počítá s tím,  že během deseti až dvaceti let budou ve světě stovky milionů elektromobilů. Kromě výrobce elektromobilů na využití vysloužilých baterií pracují  také projektoví developeři, kteří hodlají tyto baterií použít pro snížení nákladů na instalace velkokapacitních úložišť energie. Podle expertů americké univerzity MIT hybridní systém tvořené ze 2,5 MW solární elektrárny v kombinaci  s vysloužilými bateriemi z elektromobilů je nyní ekonomický smysluplný, pokud ceny použitých baterií bude nižší než 60 % jejich původní hodnoty.