Americkým vědcům se podařilo zvýšit účinnost a stabilitu perovskitových článků

Vědci z nezávislé americké instituce National Renewable Energy Laboratory (NREL) v USA vyvinuli novou variantu perovskitových solárních článků.  Nová struktura článků nabízí až 25% účinnost a také nadstandardní životnost ve srovnání s jinými typy perovskitových článků.

Zdroj: NREL

Nová technologie

Perovskitové solární články jsou slibnou technologií pro energii budoucnosti. Mohly by nahradit tradiční solární články na bázi křemíku. Fotovoltaika by díky nim mohla být levnější, výkonnější, flexibilnější a ekologicky šetrnější.

Na technologii perovskitových článků sází i američtí vědci, kteří v laboratořích NREL vyvinuli novou technologii těcgti článků. Jedná se o perovskity s invertovanou architekturou, což znamená jiné pořadí vrstev na skleněném substrátu.

Nový objev vědců z NREL vede k větší stabilitě a často se využívá u tandemových solárních článků (tzn. v kombinaci s křemíkovými). Nové články nicméně využily sloučeninu 3-APy, což pomohlo vylepšit oba parametry, tedy účinnost i stabilitu. V případě účinnosti dosáhli vědci více než 25 %.

Problémem zůstává životnost

Životnost nového typu perovskitových článků je jednoznačně lepší. Vysoce účinný článek si zachoval 87 % své původní účinnosti i po 2 400 hodinách provozu při teplotě 55 stupňů Celsia.

V praxi to znamená životnost něco kolem 3,5 roku. To je stále příliš málo pro komerční nasazení, na druhou stranu je to dvojnásobek toho, co je běžné u většiny dosud vyvinutých perovskitů.

Vědci se na rozvoj solárních článků na bázi perovskitu soustředí od roku 2000. Posledních dvanáct let probíhá intenzivní a rozsáhlý výzkum. V roce 2009 byla jejich účinnost kolem tří procent, o osm let později už procent dvacet dva. V současnosti se i díky objevu amerických vědců  přiblíží účinnost perovskitových článků na úroveň křemíkových článků, která je v současnosti devětadvacet procent.