Amazon pokračuje v investicích do obnovitelných zdrojů energie a sází na PPA smlouvy

Americký internetový obchod Amazon  minulý měsíc zveřejnil záměr, že se do roku 2040 stane uhlíkově neutrálním. Za tímto účelem bude investovat do několika projektů zaměřené na obnovitelné zdroje v USA a ve Velké Británii. Amazon  tak hodlá naplnit tzv. „Climate Pledge“ (Klimatický Závazek), jejímž cílem je splnit závazky Pařížské klimatické dohody o 10 let dříve.

Amazon


100 % spotřeby elektřiny z OZE do roku 2030 

Plánované projekty mají společnosti pomoci dosáhnout plánu pokrývat do roku 2024 až 80 % spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Do roku 2030 má podíl OZE společnosti na spotřebě elektřiny narůst na 100 %. Do roku 2040 by se firma chtěla stát uhlíkově neutrální.

Součástí plánů Amazonu je navýšení investic do OZE. Amazon zahájil 15 projektů větrných a solárních elektráren o celkovém výkonu přesahujícím 1300 MW, které mají vyrobit více než 3,8 TWh ročně. To představuje dostatečné množství elektrické energie pro 368 000 amerických domácností.

Dva ze tří oznámených „zelených projektů“ Amazonu se mají nacházet v USA. Třetí projekt má být vybudován ve Skotsku, kde společnost zatím podobné projekt nemá. Celkový instalovaný výkon všech tří projektů dosáhne 265 MW. Po celém světě Amazon v současnosti vlastní téměř 70 projektů obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu 1600 MW a roční výrobě 4,6 TWh.

Podle společnosti jsou výrazné investice v tomto odvětví zásadním krokem při řešení globální uhlíkové stopy společnosti. V rámci Climate Pledge se Amazon dále zavázal Amazon se dále zavázal k pořízení celkem 10 000 elektromobilů do roku 2022 a k celkem 100 000 do roku 2030. Očekává se, že elektromobilita pomůže Amazonu do roku 2030 snížit produkci oxidu uhličitého o 4 miliony tun ročně. 

Největší korporátní PPA dohoda v Británii

Ve Velké Británii Amazon realizuje nejnovější evropský projekt společnosti, který je spojen s uzavřením největší korporátní dohody o nákupu energie (PPA) pro větrnou energii ve Spojeném království. Instalovaný výkon plánované větrné elektrárny činí 50 MW. 

Další nové fotovoltaické projekty ve Spojených státech plánuje Amazon vybudovat v Severní Karolíně a ve Virginii. Celkový instalovaný výkon nových fotovoltaických zdrojů má činit 215 MW. Všechny tři obří zelené projekty mají být dokončeny a začít dodávat energii do sítě v roce 2021.

Za účelem zpřístupnění informací o plnění cílů Amazon zprovoznil speciální webové stránky, na kterých je možné dohledat kromě aktuálních cílů, které si společnost stanovila, také informace o současné uhlíkové stopě společnosti a další metriky hodnocení udržitelnosti.

„V oblasti boje proti klimatickým změnám jsme se v minulosti chovali pasivně jako mnoho dalších, avšak rozhodli jsme využít naší velikosti, abychom to změnili. Pokud společnost s tak velkou infrastrukturou jako Amazon, která dodá ročně více než 10 miliard zásilek, může splnit Pařížskou klimatickou dohodu o 10 let  dříve, pak může každá společnost. Velké společnosti, které Climate Pledge podepisují, vysílají na trh důležitý signál, že je čas investovat do produktů a služeb, které budou signatáři potřebovat, aby mohli své závazky naplnit,“ uvedl Jeff Bezos, generální ředitel společnosti Amazon.