ALBATTS: Nový projekt pro vzdělávání v oblasti baterií

Evropský projekt rozvoje vzdělávání v oblasti baterií pod názvem ALBATTS získá během čtyř let čtyři miliony eur, tedy 100 milionů Kč z programu EU Erasmus+. Oznámilo to Sdružení automobilového průmyslu, které je jedním z partnerů projektu.

Zdroj: LEAG

Zdroj: LEAG

 

Podpora výroby baterií

 

Projekt ALBATTS (Alliance for Batteries Technology, Training and Skills) má nastavit úzkou spolupráci mezi průmyslovými podniky a vzdělávacími institucemi v dynamicky se rozvíjejícím ekosystému baterií nejen pro elektromobilitu.

 

Cílem čtyřletého projektu je podpořit úsilí Evropské unie stát se konkurenceschopným hráčem v oblasti výroby baterií. Na základě zmapování stavu současných technologií a budoucích trendů identifikuje potřeby nových schopností a profesí a navrhne jejich sladění s nabídkou vzdělávání a školicích služeb.

 

Projekt je rozdělený do šesti pracovních skupin, Sdružení automobilového průmyslu je zodpovědné za vedení skupiny zabývající se systémy baterií v mobilních aplikacích. Konsorcium tvoří 20 partnerů z 11 evropských zemí.

 

„Tlak na efektivitu ukládání elektrické energie bude nadále narůstat, a to nejen v oblasti dopravy. Centra vývoje a výroby baterií jsou nyní umístěna převážně v Asii. Vzhledem k nárokům na evropské výrobce automobilů v oblasti čisté mobility má proto projekt, jehož cílem je v delším horizontu dosáhnout nezávislosti evropského průmyslu, zcela zásadní úlohu,“ uvedl výkonný ředitel sdružení Zdeněk Petzl.

 

Pozadí projektu

Celosvětové úsilí o snižování emisí skleníkových plynů hluboce ovlivňuje současné politické dění, přičemž celospolečenský tlak na elektrifikaci nejen mobility a využití obnovitelných zdrojů energie neustále narůstá.

 

Nezbytná součást strategie dekarbonizace odvětví dopravy se opírá o elektrifikaci a hybridizaci, která se zaměřuje na využití baterií s možností rychlého nabíjení. Protože Komise předpokládá silný růst tohoto průmyslového odvětví, investuje společné prostředky do konkurenceschopného a udržitelného odvětví výroby baterií.

 

Prvním ze série opatření bylo zahájení činnosti Evropské aliance pro baterie (EBA) v roce 2017, následně o rok později přijala Evropská komise akční plán, tedy soubor opatření pro udržitelný a konkurenceschopný ekosystém baterií v Evropě.

 

Cíle projektu

 

Investice do současné i budoucí generace bateriových technologií včetně druhotného využití či recyklace jsou značné. Sériová výroba v Evropě, která by měla obsahovat celý řetězec výroby a využití baterií, a to pro mobilní i stacionární a průmyslové využití, bude vytvářet poptávku po nových kvalifikacích pracovníků, jejich vzdělávání a odborné přípravě. Výrobci baterií požadují nový vzdělávací rámec, který pokryje budoucí potřebu masové produkce baterií, bez nichž se např. elektromobilita neobejde.

 

Cílem projektu a jednotlivých pracovních skupin je definovat celý řetězec potřeb průmyslu a s tím spojených nových pracovních pozic a učebních plánů, na jejichž tvorbě se budou spolupodílet poskytovatelé vzdělávání, od středního odborného až po vysokoškolské magisterské a doktorské studium.

 

Projektové vedení

 

Koordinátorem projektu je švédská Skellefteå kommun, hlavou řídícího výboru je evropská asociace výrobců automobilů ACEA. Projekt byl zahájen v prosinci 2019 a potrvá do konce roku 2023. Na projekt, do nějž se zapojily průmyslové podniky, výzkumné organizace, IT společnosti, veřejné instituce, evropské oborové organizace a střední i vysoké školy, byly vyčleněny 4 miliony EUR alokované z programu EU Erasmus+.