Albánie se vydává solární cestou

Ministerstvo infrastruktury a energetiky Albánie připravilo program výstavby solárních elektráren formou udělování licencí soukromým investorům na základě mezinárodních aukcí. První větší licence byla udělena v létě letošního roku, další přijdou na řadu příští rok.

Zdroj: Wikipedia

Zdroj: Wikipedia

 

Aukce na podporu rozvoje fotovoltaiky

Strategickým cílem albánské vlády je zvýšit podíl solárních zdrojů na celkové výrobě elektřiny o 35 % v následujících pěti letech.Velká aukce na udělení licencí na výstavbu a provozování solárních elektráren má být vypsána ještě letos. Půjde o balíček licencí v celkové výši instalovaného výkonu 200 MW, který bude rozdělen na jednotlivé projekty solárních elektráren o výkonu od 5 do do 10 MW.

Lokality pro tyto elektrárny nejsou jednoznačně určeny, investoři si je budou moci vyhledat a navrhnout sami v rámci stanovených regionů. Vláda v aukci určí dobu, po kterou bude provozovatelům výkupní cenu garantovat.

Rozhoduje cena

Aukci vyhraje firma, která nabídne nejnižší výkupní cenu. Vypsání aukce bude možné sledovat na stránkách Public Procurement Agency, kde jsou zveřejňovány všechny tendry na státní zakázky většího rozsahu. Kromě toho má být aukce zveřejněna i na stránkách Ministry of Infrastructure and Energy a též v místním tisku.

V letošní aukci na historicky první velkokapacitní solární park Karavasta o výkonu 145 MW byla určena maximální cena 55 EUR/MWh a fixace této ceny na 15 let. Aukci vyhrála francouzská firma Voltalia s cenou 24,89 MWh. Kontrakt albánské vlády s firmou Voltalia byl podepsán v srpnu 2020 na dobu 30 let.

Celkový instalovaný výkon výroby elektrické energie činí celkem 2 204 MW, na čemž se solární zdroje (celkem 17 MW) podílejí necelým jedním procentem. Připravovaná aukce tak napomůže podíl solární energie na celkovém energetickém mixu zvýšit o 12 % a spolu s parkem Karavasta tak dosáhnout podílu solárních zdrojů na celkové výrobě elektřiny ve výši 17 %.

Změna energetického mixu

Záměrem vlády je zvýšit podíl solární energie na celkových kapacitách až na 35 % v příštích 5 letech. Tím hodlá snížit rizika vycházející ze současné závislosti na vodních zdrojích, ze kterých se vyrábí téměř 100% elektrické energie. Tyto vodní zdroje jsou, s ohledem na nedostatek srážek v posledních letech, stále více nestabilním způsobem výroby elektřiny.

Albánie má pro výrobu solární energie velký potenciál, počet hodin slunečního svitu se pohybuje od 2100 do 2700 za rok, což je dvakrát více než v České republice.

Zájemci o detailnější informace o možnostech investic do obnovitelných zdrojů v Albánii se mohou obrátit na Velvyslanectví České republiky v Tiraně.

Autor: Petr Vlk, Vedoucí obchodně-ekonomického úseku, Velvyslanectví České republiky v Tiraně