Aktuálně: Začala rozhodující legislativní bitva o kontroly překompenzace a budoucí podporu pro POZE

Po více než 18 měsících velmi komplikovaných příprav tento týden Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznámilo, že dokončilo meziresortní vypořádání připomínek pro novou zelenou legislativu. Jedná se o 2 samostatné předlohy, kterou tvoří tzv. „malá novela Energetického zákona“ a také novela zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE). MPO v těchto dnech posílá obě předlohy k posouzení do Legislativní rady vlády.

Wikipedia


Zelená energetická revoluce nebo destrukce?

Náměstek pro energetiku na MPO René Neděla včera v  médiích oznámil, že resort ukončil mezirezortní připomínkové řízení a zasílá návrhy novely zákona o podporovaných zdrojích (NZPOZE) a novelu energetického zákona (NEZ) k posouzení do Legislativní rady vlády.

Kvůli obrovskému množství připomínek MPO nestihlo jejich vypořádání v plném rozsahu. Náměstek Neděla ještě na počátku roku 2019 doufal, že NEZ bude účinná od začátku příštího roku. „NEZ vzniká kvůli novele zákona o podporovaných zdrojích energie a je tedy spíš technického charakteru. V rámci NZPOZE se zároveň řeší nová pravidla veřejné podpory v oblasti energetiky po roce 2021,“ dodal Neděla.

Zatímco NEZ primárně řeší pouze transpozici evropské legislativy, NZPOZE se zabývá 2 ožehavými tématy pro provozovatele zelených elektráren. Konkrétně se jedná o kontroly překompenzace podpory, kterou stát vyplácí provozovatelům POZE uvedených do provozu do roku 2015. Novela také stanoví nový právní rámec pro budoucí podporu POZE ve formě aukcí a zelených bonusů.

Podle dřívějšího vyjádření Komory OZE lze v rámci návrhu NZPOZE vnímat pozitivní změny pro sektor OZE a také nastavení pravidel pro provozní podporu do budoucna, která se má nově soutěžit v aukcích. Předložená NZPOZE je prvním zásadním krokem pro znovunastartování rozvoje OZE v Česku. Tím druhým bude Národní energeticko-klimatický integrovaný plán (NEKIP), na základě kterého bude vláda svými nařízeními definovat, jaké množství kterých obnovitelných zdrojů bude podpořeno. V současnosti probíhá úprava původní verze plánu, kterou Brusel v létě zamítl.

Vítáme snahu MPO zapracovat ty novátorské přístupy, které v Evropě pomáhají stlačit náklady na výrobu čisté energie. Je důležité zaměřit se na zapojení místních občanů, malých a středních podnikatelů i obcí. Vláda by se neměla zdráhat směřovat k vyššímu využití OZE, potenciál na to Česko má,“ řekl Štěpán Chalupa, předseda Komory obnovitelných zdrojů energie.

Legislativní komplikace

Na semináři o chystané NZPOZE, který organizovala společnost SEMKON v polovině září, se k hlavním bodům novely vyjádřil člen Rady ERÚ Ing. Ladislav Havel takto: „Cílem novely není likvidace sektoru POZE, nicméně MPO stále řeší spornou problematiku nastavení výše IRR (vnitřního výnosového procenta) pro POZE v rámci sektorové šetření kontroly překompenzace vyplácené podpory“.

Havel i další řečníci na semináři konstatovali, že kvůli prodlevám s přípravou NZPOZE je reálná účinnost nové legislativy až od 1.1.2021. Podle experta na „zelenou legislativu“ Mgr. Pavla Doucha (partner AK DouchaŠikola) je téměř jisté, že NZPOZE ve stávající podobě nebude schválena.

Pro investory do zelených elektráren NZPOZE přináší současný vývoj v nové legislativě další cca 9-12 měsíční období nejistoty kvůli návrhu mechanismu kontroly překompenzace (MKP) pro POZE. Nyní začne druhá etapa MKP formou sektorového dotazníkového šetření pro zdroje uvedené do provozu v letech 2009-2010. Bez schválení NZPOZE v parlamentu a nastolení její účinnosti nelze však z pozici státu provádět jakékoliv postihy kvůli nadměrné podpoře.

Jaké změny přijdou?

Podle Havla se v parlamentu ještě „semele“ obrovská bitva o konečnou podobou NZPOZE, která dozná velkých změn. Zejména půjde o tyto oblasti:

a/revizi nové podpory pro POZE v souladu s původním návrhem národního klimaticko-energetického plánu ČR (NKEP). V původním návrhu NKEP počítal s růstem podíle OZE na spotřebě energie ve výši 20,8 %. Brusel požaduje navýšení NKEP na cca 23,4 % do roku 2030. To je důvod, proč původní vládní návrh NKEP asi bude revidováno nahoru.

b/ časová prodleva se schválením NZPOZE ve vztahu k  návrhu mechanismu kontroly překompenzace (MKP) pro POZE. Je tristní, že ještě v polovině září nezačaly kontroly překompence probíhat pro zdroje uvedené do provozu v roce 2009-2010.

c/ Další spornou oblastí, která pravděpodobně dozná změn je návrh podpory pro výrobu energie, tepla a  biometanu z POZE.

d/ V neposlední řadě se svede v parlamentu velká bitva o nová pravidla pro rozvoj a regulace POZE – tj. budoucí aukce.