Aktuálně: Ve světě bude do roku 2028 instalováno více než 28 GW Li-Ion bateriových úložišť

Podle aktuální studie analytické společnosti Navigant Research čeká trh stacionárních systémů skladování energie (SSE) na bázi lihium-iontových baterií velký boom. Instalovaný výkon Li-ion bateriových úložišť má v roce 2028 přesáhnout 28 GW.

Zdroj: WEMAG

Zdroj: WEMAG

Průlomový rok

V současnosti jsou podle analytiků Navigant Research přečerpávací vodní elektrárny (PVE) nejvíce využívaným nástrojem pro akumulaci energie, přičemž pokrývají cca 96 % globálního instalovaného výkonu SSE ve světě. V budoucnosti však podíl PVE na instalovaném výkonu bateriových úložišť bude klesat na úkor stále rychleji rostoucích Li-Ion SSE.

 

Podle studie Navigant Research lze rok 2019 považovat za průlomový na trhu SSE. V tomto roce došlo k rekordnímu růstu trhu Li-Ion ESS a také k rozmanitému využívání těchto technologií oproti minulosti.

3 hlavní segmenty rozvoje trhu ESS

Ve studii analytici Navigant Research uvádějí tři hlavní segmenty, které stojí za boomem SSE.

 

První segment představují komerční a průmyslové SSE za elektroměrem. Typicky se jedná o středně-velká bateriová úložiště, která jsou instalována přímo u průmyslových odběratelů a firem. Cílem těchto zařízení je snížit náklady za elektřinu odebíranou zejména ve „špičkách“, kdy jsou ceny nejvyšší pro konečné odběratele.

 

Velkoodběratelé energie také instalují komerční a průmyslové SSE kvůli zvýšení spolehlivosti a kvality dodávek elektřiny. Firmy kombinují tyto zařízení s instalacemi fotovoltaických elektráren, což snižuje závislost na odběru elektřiny z distribuční sítě a také je částečně chrání před případným budoucím růstem cen elektřiny.

 

Druhý perspektivní segment pro SSE představují úložiště, které nahrazují špičkové a rychlestartující plynové zdroje pro výrobu elektřiny. Developeři těchto systémů dlouho argumentují, že Li-Ion baterie reagují mnohem rychleji na potřeby sítě a navíc vyrábějí elektřinu bez emisí na rozdíl od tradičních plynových špičkovacích elektráren, které jsou využívány jen k pokrytí odběrových špiček v dobách vysoké poptávky.

 

Třetím perspektivních segmentem pro rozvoj SSE velká bateriová úložišě v blízkosti současných solárních a větrných parků. Tento segment v roce 2019 se stal hlavním hybatelem rozvoje segmentu SSE ve světě.

 

Například na některých trzích v USA, kde dochází v důsledku vysoké penetrace větrných a solárních elektráren k potřebě balancování sítě, by cena elektřiny z bateriového úložiště v kombinaci se solární elektrárnou pro pokrytí odběrových špiček mohla být až poloviční oproti tradičním plynovým elektrárnám.

 

Podle společnosti Navigant Research se průměrné ceny kontraktů na dodávku elektrické energie (PPA) v kombinaci s akumulací v Li-Ion ESS snížily mezi lety 2015 a 2018 o 79 % na 30 USD/MWh. Oproti tomu cenu elektřiny (LCOE) pro paroplynové špičkovací elektrárny v roce 2021 odhadují analytici mezi 41 až 47 USD/MWh.

 

V průběhu roku 2019 bylo zprovozněno několik projektů, které kombinují solární elektrárny a velkokapacitní bateriová úložiště Příkladem jsou projekty společnosti Hawaiian Electric, kde byly instalovány solární elektrárny o výkonu 260 MW v kombinaci s několika bateriovými úložišti o celkové kapacitě přesahující 1000 MWh. Cena kWh elektřiny z těchto projektů se pohybuje mezi 0,08 až 0,12 USD/kWh. Oproti tomu se průměrná cena za kWh vyrobená za pomoci fosilních paliv na Havaji pohybuje okolo 0,15 USD/kWh.