Aktuálně: V Národním plánu obnovy zbývá na fotovoltaiku posledních 1,2 miliardy

Podle sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je zájem o nové fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace láme rekordy v rámci dotační výzvy pro firmy z Národního plánu obnovy. K dispozici je posledních 1,2 miliardy z celkové alokace ve výši 4 miliardy v roce 2022.

Zdroj: Wikipedia

Rekordní zájem

Dle publikovaných statistik MPO bylo na konci dubna (29.4) podáno celkem 1 543 projektových záměrů v hodnotě přes 7,3 miliardy Kč. Celková dotační alokace u podaných žádostí činí přes 2,74 miliardy Kč.

Průměrná velikost projektu činí 4,73 mil Kč, což představuje velmi pěknou komerční fotovoltaickou instalaci o očekávané velikosti 200 kWp. Kvůli velkému zájmu o nové dotace pro firmy na výstavbu fotovoltaik z Národního plánu obnovy je pravděpodobné, že celková alokace ve výši 4 miliard Kč bude vyčerpána před ukončením výzvy na konci června 2022.

Podpora úspor

MPO spustilo novou dotační výzvu nové fotovoltaické elektrárny s/bez akumulace dne 8. března z Národního plánu obnovy. Výzva má za cíl zvýšit energetickou soběstačnost podnikatelských subjektů a přispět k úspoře provozních nákladů za energie.

Na FVE o velikosti do 1 MWp stát přispívá 35 %, v případě FVE s baterií dokonce 50 % způsobilých výdajů, a to vše při zjednodušené administrativě. Podpora na akumulaci elektrické energie může být poskytnuta pouze v případě, že akumulace je součástí investice do nové FVE a slouží výhradně pro potřeby optimalizace využití vyrobené elektrické energie.

Podle sdělení MPO mezi podporovanými aktivitami nebudou instalace FVE na obytných budovách (např. bytové či rodinné domy) nebo stavbách pro rodinnou či FVE umístěné na zemi.