MŽP usnadňuje připojování nových fotovoltaických elektráren

Připojování nových fotovoltaických elektráren (FVE) do sítě kvůli koronaviru není ohroženo. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) promptně zareagovalo na podnět zástupců Komory OZE a Cechu Akumulace a Fotovoltaiky (CAFT) a včera zrušilo povinnost doložení protokolu prvního paralelního připojení pro nově instalované FVE v rámci dotačního programu Nová zelená úsporám.

Zdroj: MŽP

Zdroj: MŽP

Smysluplná pomoc v těžké době

 

Z potvrzeného zájmu od členů CAFT o přípravu nových projektů na instalace střešních FVE jednoznačně vyplývá, že české domácnosti stále více hledají možnosti, jak uspořit za energie i v době pandemické krize.

 

„Tento trend může v blízké době v důsledku pandemické a ekonomické krize, která zvyšuje náklady za energie v domácnostech, sílit,” odhaduje Hradecký, předseda CAFT.

 

Vzhledem z obav dopadů šíření pandemie Covid-19 však v některých regionech v poslední době docházelo k dočasnému omezení připojování nových FVE k distribuční síti. Toto se tak mohlo stát vážnou překážkou pro realizaci nových projektů.

 

Tato hrozba je však zažehnána. „Oceňujeme rychlou reakci vedení MŽP a SFŽP, která na naši žádost od 30. března zrušilo povinnost dodávání protokolu o prvním paralelním připojení, který byl v minulosti nezbytný pro dokončení nových instalací FVE. Firmám i zákazníkům se tak výrazně zjednodušuje situace,“ ocenil postoj resortu Hradecký, předseda CAFT.

Dotace bez nutnosti připojení do sítě

Jak včera MŽP informovalo na svém webu, program Nová zelená úsporám nově umožňuje podporu fotovoltaických systémů bez nutnosti doložení dokončení realizace prvního paralelního připojení.

 

„Z důvodu možného dočasného omezení při připojování dokončených fotovoltaických elektráren k distribuční soustavě není nutné až do 30. června 2020 dokládat současně s ostatními dokumenty prokazujícími dokončení realizace fotovoltaického systému protokol o prvním paralelním připojení. Toto opatření umožní vyplatit dotaci na zrealizovaný fotovoltaický systém, který však nemohl být z důvodu aktuální situace připojen k distribuční soustavě. Protokol o prvním paralelním připojení dodáte SFŽP ČR později spolu s Prohlášením o přijetí podmínek dotace,“ uvádí resort MŽP na svém webu.

 

K doložení dokončení realizace nových FVE musíte předložit zejména:
– účetní doklady za dodávku fotovoltaického systému,
– potvrzení o úhradě všech účetních dokladů,
– uzavřenou smlouvu o připojení fotovoltaického systému k distribuční soustavě,
– revizní zprávu dokončeného fotovoltaického systému,
– formulář „Dokumenty předkládané k vydání Registrace a rozhodnutí“.

Rostoucí zájem o nové fotovoltaiky

Také zájem podnikatelů a firem o nové fotovoltaiky pokračuje. Potvrzuje to týdenní nárůst podaných žádostí do výzvy v OP PIK během posledních týdnů, ukazjí statistiky MPO.

 

„Praktický každý týden nám naši členové potvrzují, že je firemní zákazníci kontaktují s požadavky na přípravu dalších projektů v rámci současné třetí výzvy pro systémy s či bez akumulace. Oceňujeme, že MPO s ohledem na téměř vyčerpanou alokaci zvažuje dodatečné navýšení prostředků v této běžící výzvě,“ dodává Hradecký.

 

Díky investicím do nově realizovaných fotovoltaik s podporou OPPIK tak firmy nejen uspoří za elektrickou energii, ale také díky bateriím získají i ochranu proti nečekaným výpadkům elektřiny ze sítě. Nové elektrárny tak snižují firmám náklady na provoz a posilují bezpečnost svých provozů. Střešní fotovoltaika tak pomáhá zejména v době krize firmám k lepšímu uplatnění na trhu.

 

Největší brzdou je fázové měření, český unikát

Za vůbec největší „brzdu“ dalšího rozvoje fotovoltaik pro vlastní či lokální spotřebu zástupci sektoru považují požadavek distribučních společnosti na tzv. vyhodnocení dodávek solární elektřiny po jednotlivých fázích do sítě.

 

Na rozdíl od ostatních zemí EU, kde se standardně používá součtové měření, se v Česku používá měření takzvané fázové.

 

„Zákazníci v Česku tak jsou nuceni investovat často do méně efektivních a dražších asymetrických střídačů, aby se se záludnostmi fázového měření vypořádali. Povinné fázové měření snižuje návratnost fotovoltaických projektů. Je naopak výhodné pro distributory i obchodníky s elektřinou,“ uzavírá Hradecký, předseda CAFT.