Aktuálně: Parlament podpořil uzákonění akumulace energie a boj proti energošmejdům

Velkokapacitní baterie vznikají jako důležitá část moderní energetiky všude po světě. Opačná je situace v České republice, kde o akumulaci energie není v energetickém zákoně ani zmínka. Změnit to má novela energetického zákona (NEZ) a pozměňovací návrh poslanců, který s bateriemi počítá a řeší také tzv. energošmejdy, čímž výrazně posílí práva spotřebitelů.

Zdroj: KDU-ČSL

Zdroj: KDU-ČSL

Návrh poslance Jurečky

Pozměňovací návrh NEZ, který již okomentovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, Energetický regulační úřad, ČEPS i distribuční společnosti, byl včera v rámci prvního čtení projednán ve sněmovně.

Současný energetický zákon pojmy jako akumulace energie, úložiště elektrické energie nebo jejich ekvivalent vůbec nezná a provozování těchto zařízení není uvedeno mezi předměty podnikání v energetice. Příprava legislativy ale probíhá mnohem pomaleji, než se plánovalo. Proto hrozí, že nebudeme včas implementovat evropské směrnice.

Oproti Německu, Spojeným státům a dalším zemím funguje v České republice jen velmi nízká kapacita bateriových úložišť, která mohou sloužit například pro ukládání momentálně „nadbytečné“ energie z obnovitelných zdrojů. Dosud byly u nás postaveny čtyři velkokapacitní bateriové systémy s celkovým výkonem okolo 10 megawattů a kapacitou přes 8 megawatthodin (MWh). Ve srovnání se státy EU i dalšími zeměmi Česká republika v rozvoji výrazně zaostává.

Šance na restart branže

Zahrnutím akumulace do NEZ by se Česká republika mohla zařadit mezi země, které chápou význam akumulace jako důležitý nástroj transformace energetiky a bude moct dříve čerpat velké množství technologických, bezpečnostních a finančních výhod, které baterie, ale i další formy ukládání energie přináší. Nasazení však brání neexistující licence na akumulaci, kterou právě řeší pozměňovací návrh poslance Mariana Jurečky (KDU-ČSL) a skupiny poslanců.

V současnosti velkokapacitní bateriová úložiště nemají legislativní oporu, a tudíž Energetický regulační úřad nemůže vydávat licence k jejich provozu. K tomu je klíčová novelizace energetického zákona, kterou sněmovna začala řešit poslední lednový týden.

Vůbec poprvé NEZ zahrnuje podmínky pro vytvoření licence pro akumulaci energie a také provozování bateriových úložišť jako komerční služby. Umožněno má být i virtuální sdílení úložišť, což je již běžným standardem v Německu a dalších evropských zemích.

Konec energošmejdům

Součástí NEZ je také zajištění výrazně lepší ochrany spotřebitelů před agresivními praktikami tzv. energetických šmejdů. Novela nyní míří do druhého čtení ve sněmovně.

„Doufejme, že se schvalovací proces nezasekne ani ve druhém a třetím čtení. NEZ je totiž zapotřebí jako sůl. Důkazem toho je i loňský koronavirový rok, který šmejdy v jejich aktivitách bohužel nijak neomezil. Ti totiž velmi rychle pochopili, že mohou zneužívat strachu lidí z nejisté budoucnosti,“ uvedl Tomáš Prouza, prezident SOCR ČR.

Ve standardní lhůtě by ke druhému čtení NEZ mohlo dojít až v půlce dubna, ke třetímu pak na konci května a senátoři by návrh obdrželi v červnu. Poslanci včera ale odsouhlasili zkrácené jednání, které znamená v březnu druhé čtení, v půlce dubna třetí čtení a senátoři by se novelou mohli zabývat v květnu.
„Vzhledem k tomu, že nás letos v říjnu čekají volby do poslanecké sněmovny, je zkrácení lhůt dobrou zprávou, protože jde skutečně o poslední možnost v tomto volebním období, jak problém s energošmejdy vyřešit. Pokud se projednávání opět zasekne, bude se muset celý proces opakovat od úplného začátku a lidé by se ochrany před šmejdy dočkali možná až v lednu 2023,“ zdůraznil T. Prouza.

Novela má zásadním způsobem posílit ochranu spotřebitelů. Zavádí například zákaz smluv na dobu delší než 36 měsíců. Zákazníci nově mají získat možnost odstoupit od smluv uzavřených po telefonu bez sankcí, zaveden má být zákaz smluvních pokut u souvisejících smluv anebo omezení plných mocí, které energošmejdi často zneužívají.

„Novela přinese také omezení činnosti často agresivních zprostředkovatelů prodeje energie. Vůbec poprvé vymezuje pojem zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost. Nově tak budou všichni zprostředkovatelé dohledatelní v elektronickém registru Energetického regulačního úřadu a ty nepoctivé bude možno mnohem lépe trestat,“ připomněl T. Prouza.