Nová solární daň jako konečné řešení pro nezvládnutý solární boom z minulosti?

„Sněmovna má nyní šanci napravit chyby, které se v oblasti nadměrné podpory pro fotovoltaiku udály v minulosti,“ řekl ve svém projevu na Hospodářském výboru nedávno ministr průmyslu Karel Havlíček. Jeho záměrem je novelou zákona ušetřit na podpoře nejméně 5 miliard ročně.

Zdroj: Wikipedia

Konečné politické řešení

O tom, jak „zatočit“ s majiteli solárních elektráren, jež byly postaveny v letech 2009 a 2010, budou poslanci brzy diskutovat ve druhém čtení novely zákona o podporovaných zdrojích energie (NZPOZE).

„V důsledku selhání státní regulace před 10 lety budeme zbytečně na podpoře solárním elektrárnám platit cca 600 miliard do roku 2030, pokud se to nezmění,“ zdůraznil Havlíček ve svém projevu ve sněmovně.

„Je proto důležité, aby se problém s nadměrnou podporou fotovoltaiky vyřešil v rámci NZPOZE „jednou provždy“ formou politického konzensu,“ doplnil Havlíček.

Loni na jaře proto vláda přišla s určitým řešením ve formě úpravy podpory na úrovně IRR ve výši 6,3 % pro solární elektrárny v rámci notifikačního řízení ze strany Evropské komise. Toto je podstatně méně než pro ostatní druhy OZE. Důvodem je podle Havlíčka příliš velký podíl fotovoltaiky na celkových nákladech na vyplácené podpoře (29 miliard) v poměru k objemu vyráběné elektřiny (pouze 3 %).

Nová solární daň jako kompromis?

Ani po 2 týdnech vyjednání se zástupcům MPO nepodařilo na parlamentní půdě najít kompromisní řešení ve věci NZPOZE. Těsně před druhým čtením NZPOZE ministr Havlíček připustil, že stále existují různé varianty, jak systém nastavit.

„Jednou z nich je zavedení nové solární daně, na čemž je údajná shoda i mezi parlamentními stranami,“ uvedl tento týden v rozhovoru pro Hospodářské noviny (HN) ministr Havlíček.

Nový návrh v podstatě znamená, že solárním elektrárnám z roku 2009 by se solární daň (tj. odvod z příjmů) zvedla z nuly na 10 procent. A pro elektrárny spuštěné v roce 2010, které platí nyní 10%ní odvod, by se solární odvod zvýšil na 20 procent.

MPO nyní připravuje návrh NZPOZE, který na jedné straně zavede solární daň a na druhé stanoví rozpětí pro povolený výnos (IRR) mezi 8,4 a 10,6 procenta pro jednotlivé zdroje. „Je to citlivá záležitost. Snažíme se najít kompromis, který bude možné ve sněmovně schválit,“ říká Havlíček.

Riziko arbitráží

Nový návrh NZPOZE, který ještě není zcela dokončený, vyvolává rozdílné reakce mezi zástupci sektoru solární energetiky. Podle nich nedává smysl kombinovat novou daň a kontrolu přiměřeného zisku.

Přístup MPO, které navrhuje pomocí IRR ve výši 6,3 % pro fotovoltaiku je ve srovnání s jinými podporovanými zdroji jednoznačně diskriminační. Pro energii z větru nebo vody zákon počítá s IRR ve výši 7 procent, ale pro energii z biomasy 9,5 procenta a pro energii z bioplynu 10,6 procenta.

V případě schválení nového návrhu NZPOZE lze očekávat ze strany poškozených solárních investorů soudní pře a arbitráže s českým státem. Poté co byla v roce 2010 zavedena „první solární daň“ ve výši 26 % v letech 2011-2013, soudy ve sporech se státem rozhodly, že majitel elektrárny musí dokázat, že je pro něj daň likvidační. U mezinárodních soudů vyhrálo Česko šest ze sedmi solárních arbitráží.

Další osud NZPOZE budou mít nyní ve svých rukách poslanci, kteří začnou předlohu brzy projednávat ve 2. čtení. Kromě překompenzace podpory pro POZE novela zavádí i aukční systém pro nové zdroje v budoucnosti.