Aktuálně: Ministerstvo průmyslu již brzy vypíše nové dotace v rámci dotačního titulu FVE/FVE s akumulací

V nedávném rozhovoru ministr průmyslu Havlíček zdůraznil, že stát počítá v budoucnosti s další podporou chytré zelené energetiky pomocí strukturálních fondů EU. „Zaměříme se ale především na malé decentralizované zdroje. Velký potenciál vidíme ve fotovoltaice na střechách rodinných domů, nebo malých a středních firem. Podporu umožníme solárním zdrojům v kombinaci s akumulací, přičemž umožníme energii nejen akumulovat, ale i prodávat jí zpět do sítě,“ zdůraznil Havlíček.

MPO


O novinkách v dotacích OPPIK pro firmy na pořízení nových FVE a systémů akumulace bude informovat  své přednášce Vedoucí oddělení implementace OPPI a PO3 OPPIK na MPO Ing. Ondřej Tomšej  na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 19. listopadu 2019.

Stovky miliard

V následujících letech Česko získá ze strukturálních fondů EU až 500 miliard v letech 2020-2030. Z těchto fondů půjde až 75 % to tzv. „zeleného státu.“ Podle Havlíčku to bude reálně představovat částku ve výši cca 400 miliard. 

„V budoucnosti bude dostatek zdrojů na podporu OZE. Ale nebude to pouze na soláry, ale obecně na chytrou a čistou energetiku, a také na další typy OZE. Velká část dotací půjde také na úspory,“ uvedl Havlíček.

„Počítáme s tím, že fotovoltaika se stane součástí „malé chytré energetiky“, tj. že se zelenou energii budou napájet elektromobily. Toto je směr, na který se hodláme v podpoře orientovat,“ dodal Havlíček.

Stovky podpořených projektů

Před konferencí  Smart Energy Forum jsme od pana Tomšeje z MPO získali následující informace o stavu čerpání dotací z OPPIK.

SN: Od roku 2016 bylo vyhlášeno několik výzev v rámci programu OPPPIK, které podporují úsporné projekty pro firmy v oblasti využívání obnovitelných zdrojů (zejména fotovoltaických elektráren – FVE) a systémů skladování energie (SSE). Kolik bylo celkem z těchto projektů schváleno s pozitivním hodnocením? Jaká je průměrná velikost projektu z pohledu poskytnutých dotací?

V roce 2017  byly vyhlášeny dvě výzvy podporující samostatné Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu.V rámci první výzvy bylo podáno 274 projektů, z toho bylo schváleno 203 projektů, přičemž průměrná výše poskytnuté dotace činí 2 039 tis. Kč. V rámci druhé výzvy bylo podáno 353 projektů, z toho bylo schváleno 219 projektů, přičemž průměrná výše poskytnuté dotace činí 2 189 tis. Kč

Současně je nutné upozornit, že od roku 2016 byly také vyhlášeny 4 výzvy z programu ÚSPORY ENERGIE, které byly zaměřeny primárně na komplexní úsporné projekty, a u kterých evidujeme i instalace fve pro vlastní spotřebu. Bohužel systém nám neumožňuje jednoduchou evidenci těchto projektů, ale považuji to za velmi pozitivní, tak na to raději upozorňuji.

SN: U některých projektu dochází k zamítnutí v rámci obou výzev programu OPPIK – Úspory energie- „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“ ? V čem nejvíce zájemci o dotace chybují?

Mezi nejčastější chyby ze strany zájemců o dotace patřilo nedoložení Smlouvy o připojení, což vedlo k nepřidělení bodů v rámci hodnocení kritéria B Připravenost žadatele k realizaci projektu. Druhou nejčastější chybou bylo nezapočtení nákladů na energetický posudek či projektovou dokumentaci do výpočtu měrných nákladů projektu zohledněných v kritériu C2 Měrné investiční náklady na instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny. 

Další častou chybou byl vysoký podíl přetoku vyrobené elektřiny do distribuční soustavy, tedy malé využití vyrobené elektřiny pro vlastní spotřebu, což ovlivnilo věcné hodnocení projektu dle kritéria C1  Poměrná doba ročního využití instalovaného výkonu pro vlastní spotřebu podniku.

SN:Pokud se jedná o 2. výzvu programu OPPIK – Úspory energie- „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“ ,  jak probíhá/proběhlo vyhodnocení? Kolik projektů bylo schváleno uvolnění dotací? Jaké procento připadá mezi zájemci na FVE v kombinaci s akumulací?

Vyhodnocení projektů podaných v rámci uvedené výzvy bylo ukončeno již v březnu 2019. S kladným výsledkem bylo vyhodnoceno 219 projektů, z toho 87 projektů (40 %) zahrnovalo FVE v kombinaci s akumulací. 

SN: Nedávno se v médiích objevily informace o záměru MPO ohlásit novou 3. výzvu programu OPPIK – Úspory energie- „Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu“. Můžete upřesnit přibližný termín spuštění a její základní parametry?

Přesné termíny byly včera zveřejněny na stránkách MPO v rámci aktualizace Harmonogramu výzev na rok 2019 – https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/aktualni-informace/aktualizace-harmonogramu-vyzev-op-pik-na-rok-2019-_-srpen-2019–248906/

Ve výzvě se počítá s alokací ve výši 500 000 kč s tím, že přesné parametry se doladí během října. 
Aktuálně musíme veškeré své síly věnovat hodnocení V.výzvy ÚSPORYE ENERGI, kde mimochodem evidujeme u každého pátého komplexního projektu i instalaci FVE pro vlastní spotřebu.

Aktuální informace o nových dotací pro FVE bez/s akumulací sdělí MPO Ing. Ondřej Tomšej  na konferenci Smart Energy Forum v Praze dne 19. listopadu 2019.